Osnove motoroznanstva

5 korakov za pravilno načrtovanje nabave goriva

polnjenje rezervarja z gorivom

Načrtovanje nabave goriva na plovilu je zelo pomembno opravilo, saj lahko brez premišljenega načrtovanja ostanete brez goriva. Zaradi tega lahko sredi morja ostanete brez pogona in ste že samo zaradi tega v nevarnosti, vsekakor pa vas čaka tudi reševanje te zahtevne situacije. Voditelj čolna mora zato zalogam goriva posvetiti zadostno pozornost.

Načrtovanje nabave goriva je na motornih čolnih izredno pomembno, saj brez goriva preidemo v nemilost vremenskih okoliščin. Vendar moramo pri plovbi na jadrnicah temu posvetiti enako pozornost, saj v primeru odsotnosti vetra ali težav z jadri pridemo v povsem enako situacijo. Ker bi se temu želeli na vsak način izogniti, moramo nabavo goriva načrtovati po naslednjem postopku.

1. Ugotavljanje porabe goriva pri optimalnih vrtljajih motorja

poraba gorivaPodatek o porabi goriva na delovno uro motorja najdemo v specifikaciji motorja oziroma plovila, ta pa je odvisna od vrtljajev motorja. Poraba goriva je optimalna pri 2/3 maksimalnih vrtljajev motorja, saj od tam naprej narašča hitreje. Zato ob normalnih okoliščinah potujemo z optimalnimi vrtljaji (2/3 maksimalnih vrtljajev motorja).

Od vrtljajev je neposredno odvisna tudi prevožena pot, vendar podatka o razmerju med vrtljaji motorja oziroma porabi goriva in prevoženo potjo ne najdemo v specifikaciji nobenega plovila, ker na to razmerje vpliva kopica zunanjih spremenljivih dejavnikov (veter, valovi, obtežitev plovila, obraščenost trupa itd.). To lahko sicer v danih razmerah med plovbo izmerimo sami, vendar bo ta podatek že ob nekoliko spremenjenih razmerah plovbe praktično neuporaben.

Zato moramo k nadaljevanju načrtovanja nabave goriva pristopiti nekoliko drugače, kot npr. pri avtomobilih.

2. Ocena predvidene potovalne hitrosti v trenutnih okoliščinah
Potovalna hitrost se lahko zaradi spremenjenih zunanjih dejavnikov zmanjša tudi do nekajkrat.
Nato moramo oceniti predvideno potovalno hitrostTežava pa je v tem, da na potovalno hitrost (pri optimalnih vrtljajih motorja) močno vplivajo predvsem veter, valovi in morski tok. Če je npr. naša potovalna hitrost v brezvetrju 5 vozlov, lahko pri nespremenjenih vrtljajih motorja z vetrom 15 vozlov v premec pade na 3 vozle, z enakim vetrom v krmo pa naraste na 7 vozlov. Pri ocenjevanju predvidene potovalne hitrosti moramo zato biti posebno pozorni predvsem pri plovbi proti vetru, valovom ali morskemu toku.

Najbolj zanesljiva ocena predvidene potovalne hitrosti je njen odčitek na začetku plovbe v predvidenem kurzu.

Tisti, ki plujejo na lastnih plovilih, lahko na podlagi preteklih izkušenj dobro ocenijo predvideno potovalno hitrost v trenutnih okoliščinah. Najemniki plovil, ki se navadno vsakič znova srečajo z drugim plovilom, pa so dobre ocene zmožni šele po nekaj dneh plovbe, če se med tem znajdejo v različnih okoliščinah in ves čas pazljivo spremljajo hitrost plovila.

3. Izračun predvidene plovne poti do cilja

Nadaljujemo z izračunom oziroma izmero oziroma odčitkom dolžine predvidene plovne poti (do predvidene naslednje možnosti za polnjenje goriva). Pri dejanskih ali potencialnih neugodnih vremenskih pogojih je treba upoštevati še možnost podaljšanja plovne poti zaradi potrebe po prilagajanju smeri plovbe, ki zmanjšuje negativne vplive na plovbo (veter, valovi, morski tok).

4. Izračun planiranega časa plovbe do cilja

Ko poznamo predvideno dolžino plovne poti do cilja in predvideno potovalno hitrost, lahko enostavno izračunamo planiran čas plovbe do cilja.

Planiran čas plovbe do cilja = Predvidena dolžina plovne poti / Predvidena potovalna hitrost plovila.

5. Izračun porabe goriva do cilja

Na podlagi planiranega časa plovbe in porabe goriva na delovno uro motorja pri optimalnih vrtljajih izračunamo porabo goriva do cilja.

Poraba goriva do cilja = Planiran čas plovbe * Poraba goriva na delovno uro motorja pri optimalnih vrtljajih 

Če je izračunana poraba goriva do našega cilja manjša od zalog goriva v našem rezervoarju in se v izračunu nismo nikjer zmotili oziroma podcenili vpliv zunanjih dejavnikov ali precenili naše plovilo, potem bomo do cilja zagotovo prišli z lastnim motorjem.

Če temu ni tako, moramo spremeniti cilj! Še bolje pa je seveda, če to predvidimo že vnaprej.

Analiza primernih bencinskih črpalk

Gorivo polnimo na bencinskih črpalkah za plovila, ki so navadno v večjih krajih, večjih marinah ali na strateških lokacijah (npr. kjer je veliko pomorskega prometa). Pomembno je vedeti, kje na načrtovani plovni poti ali v njeni bližini se nahajajo primerne bencinske črpalke. Priporočljivo je, da si jih označite na navtigacijskih kartah. Informacije lahko pridobite tudi v navtičnem vodniku.

Dodatna priporočila za polnjenje goriva
Zaradi varnosti na morju je smiselno gorivo polniti pogosto.
V primeru slabe vremenske napovedi, ki napoveduje nepredvidljivo vreme, je treba na najbližji bencinski črpalki napolniti rezervoar do polnega. Tako boste zmanjšali tveganje, da bi ostali brez goriva pri morebitni podaljšani plovni poti oziroma zmanjšani potovalni hitrosti in s tem porabi goriva, večji od predvidene, kar se pogosto zgodi prav zaradi manj ugodnih vremenskih razmer.

Polnjenje rezervoarja do polnega je vedno potrebno tudi takrat, ko načrtujete daljšo plovbo na odprtem morju in pred vračilom plovila najemodajalcu.

Na plovilih ni zanemarljivo tudi tveganje težav pri delovanju motorja zaradi potencialne prisotnosti vode v rezervoarju oziroma gorivu, ki je zgolj posledica kondenzacije zraka na prostih površinah v rezervoarju. Do teh težav sicer običajno pride šele, ko je rezervoar večinoma prazen skozi daljše obdobje in rezervoar ni vzdrževan. Pred koncem navtične sezone pa je vsekakor priporočljivo zaradi istega razloga napolniti rezervoar za gorivo do polnega.

Pri načrtovanju plovbe je treba imeti dober pregled nad porabo goriva.
Pogosto merilni instrumenti ne delujejo najbolje in lahko prikazujejo več goriva v rezervoarju, kot ga dejansko je, zato jim ne smemo povsem zaupati. Zato si redno zapisujte čas delovanja motorja in ocenjeno porabo goriva. Vsak dober navtični dnevnik ima ustrezno evidenco za beleženje porabe gorive in polnjenja goriva.

Polnjenje goriva je eno izmed temeljnih opravil priprave na plovbo in je zato v priročniku 15 minut za popolno plovbo polnjenje goriva izpostavljena aktivnost pred izplutjem. Med plovbo pa je  pomembno spremljanje porabe goriva in njegovo pravočasno polnjenje.

S pogostim polnjenjem goriva najlažje zmanjšate kakršnakoli tveganja povezana z gorivom.

Leave a Comment