Osnove navigacije

Brez ustrezne in ažurirane navigacijske karte ni varne plovbe

navigacijska karta

Plovba je lahko uspešna le z brezhibno navigacijo. Za navigacijo pa so ključnega pomena ažurirane navigacijske karte, ki predstavljajo osnovni vir informacij. Pri tem se ne zanašajte samo na elektronske karte, ampak imejte vedno pri sebi tudi ažurirane karte v papirnati obliki.

Pomorske karte

Pomorske karte v grobem delimo glede na namen in glede na velikost območja, ki ga prikazujejo. Poznamo informativne karte, ki obsegajo informacije, ki so v pomoč pri navigaciji (npr. informacije o morskih tokovih in drugih hidroloških podatki), pomožne karte (npr. radarske karte) in navigacijske karte, ki so posebej namenjene navigaciji.

nacrtovanje plovbeVsaka pomorska karta je vsekakor izdelana zaradi določenih informacij, ki pripomorejo k varnejši plovbi. Za navtike, ki plujejo po Jadranu zadoščajo navigacijske karte primernih meril.

Navigacijske karte

Služijo vrisovanju in odčitavanju kurzov, azimutov in pozicij plovila, merjenju razdalj ter za neposredno orientacijo med plovbo. Predvsem za orientacijo med plovbo je nujno treba znati razpoznavati informacije, ki jih vsebujejo navigacijske karte (topografski znaki, hidrografski znaki, itd.). To je ključno za varnost plovbe, zato se tovrstno znanje preverja na izpitu za voditelja čolna.

Brez ustrezne navigacijske karte ni dobrega načrtovanja plovbe in plovnih poti

Plovbo je treba načrtovati že preden se odpravimo na plovilo. Vsak odgovoren voditelj čolna mora najprej preučiti vse okoliščine, ki bodo vplivale na varno plovbo: sposobnost njega in njegove posadke, karakteristike in omejitve plovila, posebnosti področja plovbe, vremenske posebnosti itd.

Plovbo vedno načrtujte s pomočjo vseh razpoložljivih virov!

Priprava na plovbo obsega tudi načrtovanje plovbe s pomočjo navigacijske karte, kjer voditelj čolna temeljito preuči tvegana in varna območja plovbe, ovire na plovni poti, varna sidrišča, itd. Na navigacijski karti lahko izmeri tudi razdalje med posameznimi odseki plovne poti. Pri tem si seveda pomaga tudi z navtičnimi vodniki, vendar načrtovanje izhaja iz navigacijske karte.

Za tiste, ki načrtujete nočno plovbo je smiselno, da si na navigacijski karti označite tudi najpomembnejše luči oz. svetilnike in si vrišete njihove dosege. Posebej bodite pozorni na osvetljene IALA pomorske oznake.

Male karte za Hrvaško, ki so v Sloveniji najpopularnejše in najbolje prodajane, lahko naročite tudi pri nas.

Razdeljene so v dva ločena kompleta.

Naroči svoj izvod >>
Papirnate ali elektronske navigacijske karte

Elektronske navigacijske karte uporabljamo na navigacijski napravi z vgrajenim GPS sprejemnikom (angl. Chartplotter). Prednost uporabe navigacijske naprave je predvsem, da se pozicija plovila, ki jo prejme GPS sprejemnik neprestano avtomatično izrisuje na elektronski karti, ki je prikazana na zaslonu navigacijske naprave. Poleg tega navigacijska naprava sproti obdeluje vse razpoložljive informacije in zato lahko posledično preračunava aktualno hitrost in smer plovbe ter predviden čas do cilja. Za voditelja čolna je zato njihova uporaba v primerjavi s papirnatimi kartami enostavnejša in predvsem vzame veliko manj časa.

Prednost uporabe navigacijske naprabe pride posebej do izraza ob pogojih zmanjšane vidljivosti, ko je pozicijo plovila včasih nemogoče določiti dovolj natančno.

Brez papirnatih navigacijskih kart se na morju lahko znajdemo v izgubljenem položaju!
Kljub vsem prednostim, ki jih nudi navigacijska naprava, morajo navtiki vedno imeti na razpolago tudi ustrezne navigacijske karte v papirnati obliki. Elektronske navigacijske karte se namreč ne more uporabljati od doma, ko se plovba šele načrtuje, po njih ne moremo pisati in niso dostopne, če navigacijska naprava ne deluje zaradi kakršnegakoli razloga.

Papirnate navigacijske karte so tudi neprimerno bolj pregledne, saj so elektronske karte prikazane na manjših zaslonih navigacijskih naprav. Ovire na plovni poti zato lažje in hitreje opazite, saj v primerjavi s pregledovanjem karte preko navigacijske naprave ni potrebno stalno prilagajati merilo karte.

Navigacijska karta (Tržaški zaliv) za tečaj in izpit za voditelja čolnaMedtem, ko je navigacijska naprava navadno fiksno vgrajena na plovilo, v navigacijskem kotičku v notranjosti plovila ali na palubi, lahko papirnate navigacijske karte uporabljamo kjerkoli jih potrebujemo. Te omogočajo načrtovanje in označevanje plovne poti tudi več uporabnikom hkrati.

Ker sta navigacijska naprava z elektronskimi kartami in GPS sprejemnik odvisna od energije, morate neprestano skrbeti, da imate na plovilu dovolj energije in zato stalno preverjati napetost akumulatorjev z voltmetrom. Navigacijske naprave so seveda podvržene tudi možnosti okvare ozrioma napakam, zato ne smete navigacijskim napravam nikoli 100% zaupati. Tudi zaradi teh razlogov med obvezno opremo plovil spadajo tudi navigacijske karte v papirnati obliki.

Ažuriranje navigacijskih kart

popravek na navigacijski kartiNavigacijske karte se neprestano spreminjajo oziroma dopolnjujejo, saj se na morju pogosto pojavijo novi objekti ( npr. nove oznake, gojišča školjk ali ribogojnice, potopljena plovila, itd.). Zato jih je treba nujno ažurirati z vrisovanjem popravkov.

Pred plovbo je vedno treba preveriti ali so navigacijske karte ažurne!
Popravki in spremembe navigacijskih kart se objavljajo mesečno v obvestilih za pomorščake (angl. Notice to mariners, hrv. Oglas za pomorce). Popravki na slovenskih navtičnih kartah so objavljeni v obvestilih za pomorščake, popravki za hrvaške navtične karte so objavljeni v “oglasih za pomorce“, vendar se morate prej brezplačno registrirati itd.

Navigacijske karte pa seveda ne vsebujejo informacij o izrednih aktualnih razmerah na morju, zato je treba spremljati tudi pomorska varnostna obvestila (angl. MSI – Maritime Safety Information).

Navigacijska karta je vaš nujni pripomoček in nepogrešljiva obvezna oprema, ki vas vedno spremlja pred in med plovbo. Z leti postane obogatena s popravki in vašimi opažanji na morju ter s tem povečuje vašo varnost na morju.

Leave a Comment