Izpit za VHF postajo

Izpit za VHF postajo

Izpit za VHF GMDSS postajo mora imeti vsaj ena oseba na čolnu, na katerem je VHF GMDSS radijska postaja. Izpit za VHF GMDSS postajo je obvezen pri najemu motornega čolna ali jadrnice.

Udeležite se našega edinstvenega izobraževalnega programa za pridobitev mednarodno veljavnega izpita za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS.

PREMIUM paket - Tečaj in izpit za VHF postajo

Tečaj za VHF postajo traja 5 šolskih ur (1 popoldan) in ustreza izpitnemu programu Uprave RS za pomorstvo. Tečaj poteka po preizkušenem sistemu kombinacije predavanj, praktičnih vaj iz upravljanja VHF postaje ter primerov komunikacije na morju iz prakse, ki jih dopolnjuje več kot 30 kratkih videovsebin. Tečaj vodijo izkušeni predavatelji, ki se 100%  posvetijo tečajnikom, tako da so ti dobro pripravljeni na izpit in znajo odgovoriti na več kot 120 možnih izpitnih vprašanj.

Prvi razpoložljivi termini tečajev, na katere se lahko prijavite
LJUBLJANA 06.02.2018
CELJE 28.03.2018
DRAVOGRAD 09.06.2018
KOPER 27.02.2018
KRANJ 06.02.2018
MARIBOR 17.01.2018
MURSKA SOBOTA 08.06.2018
NOVA GORICA 23.04.2018
NOVO MESTO 30.05.2018

Paket vključuje izpitne stroške in vso korespondenco v zvezi s prijavo na izpit za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS. V vašem imenu poravnamo upravno takso in pristojbino v višini 41,50 € ter pošljemo prijavne obrazce (izpolnjene ob pričetku tečaja) na Upravo RS za pomorstvo.

Paket vključuje našo nasodobnejšo literaturo in pripomočke, ki jih boste uporabljali na tečaju in doma za pripravo na izpit.

Priročnik za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS
Prirpava na izpite za čoln (Vprašanja z odgovori)
VHF klicne kartice

Paket vključuje dostop do spletnega VHF GMDSS simulatorja©, ki ga boste uporabljali na tečaju, doma za pripravo na izpit in na samem izpitu. Njegova uporaba je podprta z videovsebinami.

VHF postaja

Cena PREMIUM paketa je 149,90 €

prijava-tecaj-za-vhf-gmdss

5x zakaj je Spinaker® najboljša izbira
Lokacije in termini tečajev

Tečaj za izpit za VHF postajo lahko opravljate v sledečih krajih ob rednih terminih:

Tečaj za VHF GMDSS postajo izvajamo tudi individualno oziroma za organizirane skupine. Lokacijo in termin tečaja prilagodimo željam naročnika.

Prijava na obveščanje za tečaj in izpit za čoln

Vsebina tečaja za VHF GMDSS postajo

Tečaj za VHF postajo obsega naslednje vsebinske sklope, ki predstavljajo celoten izpitni program:

  • pravila o radijski službi,
  • osnove radiotelefonije in
  • delo na GMDSS opremi ali simulatorju.
Predavatelji

Na naših tečajih predavajo usposobljeni predavatelji z večletnimi izkušnjami s pripravo tečajnikov na izpit za VHF postajo.

Izpit za VHF GMDSS postajo

Izpit za VHF postajo poteka pred 2-člansko izpitno komisijo in je praktičen. Izpit se opravlja na našem VHF GMDSS simulatorju©, ki ga boste uporabljali tudi na tečaju in doma za pripravo na izpit. Pomembno je poznavanje celotnega sistema radijske komunikacije na morju, zato izpitna komisija postavlja tudi teoretična podvprašanja. Izpit za VHF postajo se opravlja na Upravi RS za pomorstvo v Kopru.

Prijava na obveščanje za tečaj in izpit za čoln