Pravila o izogibanju trčenju

Jadralna regatna pravila so lahko v navzkrižju s Pravili o izogibanju trčenju na morju

Barkovljanka (Barcolana) na 4. boji

Za udeležbo na regatah ni dovolj samo običajno znanje, ki ga imajo voditelji čolna, ampak tudi poznavanje jadralnih regatnih pravil in regatne praktične izkušnje. Sicer je udeleževanje na regatah nevarno početje, ki lahko privede do trčenja plovil in drugih hujših posledic. Z nepoznavanjem jadralnih regatnih pravil tvegate tudi diskvalifikacijo ali najmanj slab rezultat na regati.

Pravila o izogibanju trčenju na morju

Pravila o izogibanju trčenju na morju so v slovenščini zapisana v Pravilniku o izogibanju trčenju na morju. Pravilnik je dejansko prevod konvencije o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenju na morju (angl. COLREGs oz. IRPCAS; International Regulations for Preventing Collisions at Sea), ki je sprejeta pod okriljem IMO (Mednarodna Pomorska Organizacija). Pravilnik o izogibanju trčenju na morju velja za vsa plovila na odprtem morju in na vseh vodah, povezanih z odprtim morjem, ki so plovna za morska pravila. So tudi sestavni del izpitnega programa za pridobitev izpita za voditelja čolna.

Regatna pravila

Jadralci, ki se udeležujejo regat, morajo na regatah poleg IRPCAS med drugim upoštevati še:

  • Jadralna regatna pravila (JRP); obsežna mednarodna regatna pravila, ki jih izdaja organizacija World Sailing (bivša ISAF) in v katerih so določena osnovna pravila, pravila srečevanja, pravila vodenja regate, itd.,
  • pravila jadralnega razreda v katerem tekmujejo,
  • splošne predpise povezane s jadranjem oziroma s tekmovalnim športom (predpisi nacionalne jadralne zveze, oglaševalski kodeks, protidopinški kodeks, kodeks primernosti itd.) in
  • obvestila o regati.
Ali na regatah pri srečevanju jadrnic veljajo pravila IRPCAS ali pravila JRP?

Za jadrnice, ki jadrajo v regatnem polju ali v njegovi bližini in nameravajo tekmovati, tekmujejo, ali so tekmovale veljajo pri njihovem srečevanju pravila JRP (celoten 2. del Jadralnih regatnih pravil). Zanje pravila JRP ne veljajo le, če se srečajo s plovilom, ki ne namerava tekmovati, ne tekmuje in ni tekmovalo. V tem primeru zanje veljajo pravila IRPCAS (ta izjema je določena na začetku 2. dela Jadralnih regatnih pravil).

Iz tega je mogoče pravilno sklepati, da so si Jadralna regatna pravila in Pravila o izogibanju trčenju na morju v nekaterih primerih v navzkrižju in zato morajo jadralci na regatah poznati tako ena kot druga in se pravilno odločati katera uporabiti v dani situaciji.

Eden izmed tipičnih primerov, kjer so si JRP in IRPCAS v nasprotju je prikazan na spodnji sliki, kjer se jadrnici skupaj približujeta regatni oznaki, ki jo morata obiti.

Jadralna regatna pravila

Po Pravilih o izogibanju trčenju na morju se mora rdeča jadrnica umakniti s poti modri jadrnici, ker imata jadrnici veter z iste strani in je rdeča jadrnica na vetrni strani, modra pa na zavetrni strani.

Po Jadralnih regatnih pravilih pa mora modra jadrnica dati rdeči jadrnici dovolj prostora, da neovirano zaobide regatno oznako.

Če v tem primeru rdeča jadrnica ne bi upoštevala JRP in bi namesto tega upoštevala IRCPAS, bi na tej regatni oznaki bila nekonkurenčna in bi izgubila veliko dodatnega časa.

Kako se moramo obnašati pri srečevanju z jadrnico, ki regatira

Regate so tekmovalnega značaja, zato plovila, ki ne tekmujejo, v regatnem polju niso zaželena. Regate so praviloma napovedane pomorski upravi, ki obvestilo o regati javno objavi (tudi preko pomorskih varostnih obvestil). Če prestrežemo obvestilo o regati ali regato opazimo na morju, ocenimo razsežnost regatnega polja in se mu izogibamo po najboljših močeh in s tem poizkušamo čimmanj vplivati na potek regate oziroma v reagti udeležene jadrnice.

Če pa se kljub temu srečamo z jadrnico, ki regatira, se držimo Pravil o izogibanju trčenju na morju, saj so ta pravila dolžne v tem primeru upoštevati tudi jadrnice, ki regatirajo (kot je zapisano zgoraj). Dokler torej nismo sami udeleženci regate se v vsakem primeru držimo zgolj Pravil o izogibanju trčenju na morju in nam o regatnih pravilih ni potrebno vedeti ničesar. 

Regat se udeležujte šele, ko ste za to usposobljeni

Tekmovalci morajo poznati vsa pravila in predpise, ki so relevantni za regatiranje v katerih so zapisane njihove pravice kot tudi dolžnosti.

Dober tekmovalec pravila upošteva in ob morebitni kršitvi kazen sprejme brez ugovora. V nasprotnem primeru ga lahko doleti diskvalifikacija. Dober tekmovalec je pozoren tudi na morebitne kršitve s strani drugih tekmovalcev in se zaradi njih pritoži.

V regatah lahko uspešno in varno jadrajo le tekmovalci, ki poznajo in upoštevajo vsa pravila. Njihovo poznavanje pa močno vpliva tudi na rezultate.

Zato je pomembno, da se bodoči tekmovalci najprej naučijo pravil in se pred samostojno udeležbo na regati, udeležujejo regat z izkušeno regatno posadko ter tako pridobivajo dragocene praktične izkušnje.

Na regatah je pogosto prisoten stres. Ta je še posebej izrazit, ko se tekmuje v posebnih okoliščinah, kot so močan veter in posledično večja hitrost plovila, v bližini oznak ali na množičnih regatah, kjer obstaja velika nevarnost trčenja z drugimi plovili. Posadka mora zato najprej začeti obvladovati stres in šele nato pride na vrsto tekmovalnost. Zato je pomembno, da na začetku na regatah jadramo nekoliko bolj rezervirano in šele s postopnim nadgrajevanjem znanja počasi prehajamo v aktivno tekmovalno jadranje.

Leave a Comment