Mornarska dela in veščine

Kaj je treba postoriti za enostavnejše vplutje do priveza?

Vplutje v marinah in drugih manjših pristaniščih velja za zahtevnejši del plovbe. Običajno predstavlja težave tako voditelju čolna (skiperju), kot tudi njegovi aktivni posadki. Težave so najizrazitejše ob neugodnih vremenskih razmerah. Pred vplutjem je zato nujno potrebno pravilno pripraviti plovilo in posadko. Uspešno in varno vplutje je namreč odvisno predvsem od znanja in izkušenj voditelja čolna ter njegove posadke.

Voditelj čolna je na plovilu odgovoren tako za plovilo kot za posadko. Med plovbo je dolžan skrbeti za varnost plovbe, zato mora neprestano spremljati okoliščine ter pravilno načrtovati in izvajati vse potrebne aktivnosti. Nujno je torej njegovo dobro poznavanje osnovnih postopkov vplutja in predvidevanje gibanja plovila v različnih situacijah ter zadovoljivo sodelovanje posadke.

1. Ocena sposobnosti voditelja čolna in posadke
Za uspešno vplutje je pomembno dobro sodelovanje voditelja čolna in posadke.
Preden se odpravimo na plovbo z novim plovilom, se moramo vedno vprašati in oceniti, ali imamo dovolj znanja in praktičnih izkušenj za upravljanje s tem plovilom v različnih vremenskih in drugih okoliščinah. Pri tem je pomembno, da se ne precenjujemo, temveč, da se ocenimo karseda realno in da pri tem upoštevamo vse najneugodnejše dejavnike, ki bi lahko vplivali na nas.

Zadovoljivo znanje in izkušnje voditelja čolna pozitivno vplivajo tudi na posadko. Posadka, ki nima dovolj izkušenj, se namreč med plovbo opira na znanje in izkušnje voditelja čolna. Če je voditelj čolna sposobna, samozavestna oseba, ki bo znala pravilno postopati in dajati jasna navodila, se bo posadka počutila bolj varno in sproščeno. Ker pri procesu vplutja sodeluje tudi posadka, je potrebno znati ustrezno oceniti sposobnosti posadke in jo pravilno ter pravočasno pripraviti na varno vplutje.

2. Analiza vseh dejavnikov in načrt vplutja

Pri postopku vplutja mora voditelj čolna delovati premišljeno in odločno. Proces vplutja je sestavljen iz več faz in nekatere izmed njih lahko trajajo le nekaj sekund. Tako imata voditelj čolna in posadka običajno med plovbo v pristanišču na razpolago malo časa za prilagajanje spreminjajočim se okoliščinam. Zato mora voditelj čolna že pred vplutjem preveriti in preučiti vse relevantne dejavnike med katerimi so tudi naslednji:

  • aktualne vremenske razmere (veter in morski tok od mesta vplutja v pristanišče vse do priveznega mesta),
  • privezno mesto in tip priveza (velikost in globina priveznega mesta, postavitev opreme, ovire na plovni poti, itd.),
  • plovilo in njegovo odzivanje med plovbo v manjših akvatorijih (vpliv ladijskega vijaka, zanos plovila v odvisnosti od moči in smeri vetra, odzivanje krmila, delovanje premčnega (angl. bowthruster) in/ali krmnega vijaka (angl. sternthruster),
  • znanje in izkušnje posadke.

Na podlagi analize vseh dejavnikov voditelj čolna izdela načrt vplutja.

3. Predstavitev načrta vplutja posadki

bokobrani pred vplutjemNačrt vplutja mora biti vedno temeljito in po korakih predstavljen posadki, ki mora znati sodelovati pri osnovnih opravilih (rokovanje s priveznimi vrvmi in z mornarskim kavljem, uporaba in privez bokobranov ipd.). V procesu vplutja, ki je sestavljen iz več faz, se mora vsak član aktivne posadke pravočasno vključiti in uspešno opraviti svoj del naloge.

Predvsem je pomembno, da se po predstavitvi načrta s posadko opravi še preverjanje ali je načrt pravilno razumela. Če voditelj čolna oceni, da posadka ni dobro razumela načrta vplutja, je potrebno vajo ponoviti. V kolikor vremenske razmere to dopuščajo, je smiselno na odprtem morju opraviti še praktično simulacijo vplutja.

4. Priprava opreme pred vplutjem

Ker med plovbo v pristanišču do priveznega mesta ni časa za pripravo opreme je potrebna njena predhodna priprava pred vplutjem.

5. Vzpostavljanje reda na plovilu pred vplutjem

Osebe, ki ne sodelujejo v procesu vplutja, naj se odmaknejo na mesta, ki so najmanj moteča. Predvsem je pomembno, da se odmaknejo s tistih delov palube, po katerih se premika aktivna posadka in kjer je nameščena oprema, vrvi, itd. V primeru, da so na plovilu tudi otroci, se morajo ti pred vplutjem odpraviti v kabino in tam počakati vse do uspešno zaključenega procesa vplutja.

6. Plovba do priveznega mesta

vplutjeNaloga voditelja čolna je skrb za upravljanje plovila, ki zajema skrb za optimalno plovno hitrost in smer plovbe, opazovanje merilnih instrumentov (predvsem globinomera), aktivnosti posadke, opazovanje drugih plovil in objektov, ki vplivajo na uspešno vplutje, ipd. Ker si faze v procesu vplutja sledijo zelo hitro, mora biti voditelj čolna zelo zbran, praktičen in odločen.

Pomembno je, da ima dober občutek in da dobro predvideva, kako se plovilo odziva glede na spremembo obratov motorja in smeri krmila. Če ima glede tega dovolj izkušenj in občutka, se bo lahko v tistem kratkem času, ki mu je na voljo, lahko osredotočil predvsem na vse ostale, za vplutje pomembne zadeve.

Poudarek naj bo na varnosti!

uporaba mornarskega kavljaPri procesu vplutja se vsi dogodki odvijajo hitro in v točno določenem zaporedju. Voditelj čolna mora znati pravilno in varno postopati, da ne bi prišlo do nepotrebnih poškodb ljudi in/ali škode na plovilu.

Posadka mora biti dobro seznanjena s tveganji med procesom vplutja.
Pri vplutju na privezno mesto se akvatorij bistveno zmanjša in obstaja nevarnost trka z drugimi plovili ali objekti. Voditelj čolna mora zato posadko opozoriti na to, da se ne uporablja rok ali nog na mestih, ki so podvržena stiku z drugimi plovili, objekti ali obalo. Takrat je najbolje, da se uporablja mornarski kavelj ali dodatni premični bokobran, ki morata biti ustrezno pripravljena.

Komunikacija je ključni del varnega vplutja!

Voditelj čolna mora med določanjem nalog in razlaganjem postopkov določiti in razložiti tudi pravila komuniciranja. Naloge posadki določa s povelji, ki si navadno sledijo v zaporedju. Dober voditelj čolna aktivno komunicira s posadko ter ima vedno glavno in zadnjo besedo. Pomembno je tudi to, da se ne pusti zmesti in ne pusti vmešavanja v komunikacijo s strani drugih članov posadke ali oseb na kopnem ter na sosednjih plovilih.

Kako ravnati v primeru neuspešnega vplutja?

V primeru neuspešnega vplutja, ki je navadno posledica napačnih odločitev oziroma aktivnosti voditelja čolna ali posadke, mora voditelj čolna hitro in odločno reagirati in zmanjšati negativne posledice. Pred vplutjem mora imeti izdelan tudi alternativni načrt, ki ga uporabi v tem primeru. Običajno je, da v takem primeru, če je le mogoče, zapusti privezno mesto in ponovi celoten postopek vplutja. V primeru, da kljub vsem ukrepom ne uspe varno vpluti, mora poklicati ustrezno pomoč. Nekatera pristanišča imajo v ta namen na voljo osebje oziroma službe, ki lahko priskočijo na pomoč.

Potrebna znanja in izkušnje za vplutje s plovilom

Za upravljanje plovila po morju in/ali celinskih vodah mora voditelj čolna najprej pridobiti izpit za čoln.

Pridobljeni izpiti nikakor ne zadostujejo za varno upravljanje plovila. Voditelj čolna se mora zato še dodatno izobraževati in pridobivati praktične izkušnje na plovilu. Najbolje je, da v začetni fazi pridobivanja praktičnih izkušenj sodeluje kot aktivni član posadke poleg izkušenega voditelja čolna, ki mu razloži osnovne zakonitosti mornarskih veščin in se šele nato tudi sam preizkuša, kot voditelj čolna. Zadostne praktične izkušnje je mogoče pridobiti šele v nekoliko daljšem časovnem obdobju, v katerem je mogoče doživeti vplutje v različnih vremenskih razmerah.

Šole, ki izvajajo praktične tečaje, ponujajo širok izbor praktičnih tečajev na morju. Posebni praktični tečaji z jadrnico ali motornim čolnom so namenjeni tudi učenju manevriranja v pristanišču. Pri izobraževanju je pomembno, da se vedno začne na manjšem plovilu in se šele zatem pridobljeno osnovno znanje nadgrajuje na večjih plovilih.

Zaključek

Vplutje predstavlja enega večjih problemov vsem voditeljem čolnov in njihovim posadkam. Ker se na plovilo odpravljamo navadno enkrat letno, prihaja do težave, da pozabimo na določene podrobnosti postopkov vplutja in predvsem izgubimo del občutkov, ki smo jih že pridobili. Posledica tega je negotovost in strah, še posebno ob predvidenih slabših vremenskih razmerah.

Zato je pomembno, da pridobite čim več znanja že pred prihodom na plovilo. Spisek potrebne opreme in postopek vplutja lahko najdete tudi v priročniku »15 minut za popolno plovbo«.

Leave a Comment