Osnove navigacije

Merjenje oddaljenosti z daljnogledom z vgrajenim optičnim daljinomerom

Daljnogled z vgrajenim daljinomerom

Na plovilih merimo oddaljenost plovila od opazovanih objektov za potrebe navigacije, ko ugotavljamo pozicijo plovila.

Oddaljenost pri določanju pozicije plovila lahko uporabimo v dveh primerih:

  • pri določanju pozicije z enim azimutom in oddaljenostjo (od istega objekta) in
  • pri določanju pozicije z dvema oddaljenostma (od dveh različnih objektov).

Merjenje oddaljenosti z daljnogledom z vgrajenim optičnim daljinomerom si bomo ogledali na primeru opazovanja svetilnika na rtu Negrit na otoku Krku.

Rt Negrit

Ugotavljanje višine opazovanega objekta (svetilnika na rtu Negrit) v metrih

Za merjenje oddaljenosti od objekta z optičnim daljinomerom moramo poznati višino objekta. Na navigacijskih kartah so navedene nadmorske višine luči svetilnikov, zato so svetilniki idealni objekti za merjenje njihove oddaljenosti od plovila.

Svetilnik na rtu Negrit na navigacijski karti

Luč svetilnika na rtu Negrit je postavljena na nadmorski višini 14m, kar je zapisano v karakteristiki luči tega svetilnika (Z Bl 3s 14m 5M). Torej znaša razdalja od morske gladine do luči 14m.

Ugotavljanje višine opazovanega objekta (svetilnika na rtu Negrit) z merilno skalo v daljnogledu z optičnim daljinomerom

Opazovani objekt skozi daljnogled pogledamo tako, da je izhodišče vertikalne merilne skale daljinomerja (vrednost 0) na obalnem horizontu (na stiku morja z obalo) pod opazovanim objektom in nato ocenimo višino objekta (nadmorsko višino) v enotah merilne skale.

Svetilnik na rtu Negrit opazovan skozi daljnogled z optičnim daljinomerom

Nadmorska višina luči svetilnika na rtu Negrit znaša v enotah merilne skale 4.

Odčitavanje oddaljenosti od opazovanega objekta (svetilnika na rtu Negrit) na daljnogledu z optičnim daljinomerom

Ko poznamo višino opazovanega objekta v naravi (v metrih) in višino na optičnem daljinomeru (v enotah merilne skale), lahko na daljnogledu z optičnim daljinomerom odčitamo oddaljenost od opazovanega objekta. Najprej z vrtenjem edinega vrtljivega obročka na ohišju daljnogleda nastavimo oznako “ANGLE” na višino objekta v enotah merilne skale optičnega daljinomera.

“ANGLE” je nastavljen na 4, ker je višina stevilnika na rtu Negrit v enotah merilne skale optičnega daljinomera 4.

Nato pa še odčitamo oddaljenost od opazovanega objekta (v metrih) na daljnogledu z optičnim daljinomerom na skali “DISTANCE” tam, kjer se te skale dotika višina opazovanega objekta na skali “OBJECT SIZE”.

Oddaljenost do svetilnika na rtu Negrit je 350m, saj se pri oznaki te razdalje “OBJECT SIZE” 14m dotika skale “DISTANCE”.

Leave a Comment