Splošne teme

Najpogostejše pomorske nesreče na plovilu in kako ukrepati

Plovba z motornim čolnom ali jadrnico je uspešna, če poteka varno in brez poškodb. Varnost plovbe je odvisna od plovila in njegove opreme, področja plovbe, vremenskih vplivov in predvsem od znanja ter izkušenj posadke.

Pomorske nesreče se žal dogajajo na prav vseh tipih plovil, od najmanjšega gumenjaka do največje jahte. Najpogostejši razlogi za nesreče tičijo v pomanjkanju znanja in izkušenj posadke, v neprevidnosti ali pa so posledica prevelike hitrosti, plovbe pod vplivom alkohola in tudi okvare plovila.

Prav zaradi pomanjkljivega znanja in izkušenj voditelja čolna ter posadke smo priča največjemu številu pomorskih nesreč. Voditelj čolna pridobi osnovna znanja na Tečaju za voditelja čolna in Tečaju za upravljanje z radijsko postajo VHF, ki pa sta v veliki meri teoretična. Navtiki zato nadgrajujejo začetna teoretična znanja še z udeležbo na raznih praktičnih tečajih na jadrnicah ali na motornih čolnih in se tako uspešno pripravijo na samostojno plovbo. Kljub dobri pripravljenosti pa nesreča nikoli ne počiva in za plovbo v tujini vam v vsakem primeru priporočamo sklenitev zavarovanja za tujino.

Vzajemna tujina

Na praktičnih tečajih se v živo podrobno seznanijo s plovilom in njegovim varnim upravljanjem. Takrat se s pomočjo seznama opravil pred izplutjem spoznajo tudi z varnostno in drugo opremo na plovilu, z osnovnimi varnostnimi in drugimi pravili ter tveganji. Naučijo se zmanjšati tveganja in kako ukrepati v sili, če pride do pomorske nesreče. Pomanjkanje znanja in izkušenj se odraža predvsem v nepoznavanju plovila ali slabem pregledu plovila pred izplutjem, pomanjkljivem spremljanju in načrtovanju plovbe ter plovne poti v odvisnosti od vremenskih napovedi, v neuporabi ali nepravilni rabi varnostne in druge opreme, v napačnem manevriranju v pristaniščih itd.

Voditelj čolna mora dobro oceniti tudi sposobnost posadke in poskrbeti, da se tudi posadka ustrezno pripravi pred plovbo, da ima ustrezna oblačila in obutev, oblečene rešilne jopiče in varnostni pas v primeru slabega vremena. Pomembno je tudi podučiti celotno posadko z osnovnimi znanji in postopki na plovilu ter pri tem upoštevati njihove pretekle izkušnje.

Med plovbo mora voditelj čolna neprestano in previdno spremljati dogajanje v bližnjem akvatoriju in prilagajati smer ter hitrost plovbe. Z budnim in hitrim odzivanjem se bo tako izognil nasedanju ali trčenju plovila z drugimi plovili ali objekti. Njegovo delo je precej zahtevno, saj mora neprestano spremljati več zadev: nastavitve plovila, jader, gibanje in delovanje posadke, morebitne ovire na plovni poti (naravne in umetne objekte, oznake, plavalce), valovanje, vetrove in seveda druga plovila na vodi.

Plovba pod vplivom alkohola ali drog njegovo odzivnost bistveno zmanjša ter poveča možnosti za nastanek pomorske nesreče. Zaradi tega je takšna plovba zakonsko prepovedana.

Pri motornih čolnih je varnost plovbe v veliki meri odvisna od delovanja motorja. Okvara motorja v težjih vremenskih razmerah povzroči hitro odnašanje plovila, tudi proti obali ali drugim objektom, nasedanje, vdor vode in potopitev plovila.

Med najpogostejše pomorske nesreče na plovilih uvrščamo:

  • Padec človeka v morje – Ta je največkrat posledica nepravilnega gibanja ali položaja na plovilu med plovbo, neuporabe rešilnega in varnostnega jopiča. Pri tem lahko pride do lažjih ali težjih telesnih poškodb (poškodbe glave in vratu, zlomi kosti, raztrganin zaradi stika s propelerjem), podhladitve ali utopitve.
  • Utopitev – Analize pomorskih nesreč s čolni kažejo, da je več kot 70 % smrtnih žrtev posledica utopitev (od teh kar 85 % žrtev ob padcu v vodo ni imelo oblečenega rešilnega jopiča). Uporaba rešilnega jopiča in varnostnega pasu (v primeru da ste sami na plovilu ali da so vremenske razmere slabše) je tako zelo pomembna.
  • Telesne poškodbe – Največkrat so posledica nepravilnega gibanja na plovilu, nepravilne uporabe palubne opreme, trkov z drugimi plovili ali objekti med manevriranji v pristaniščih ali na morju. Pri jadrnicah je precej poškodb posledica ovijanja vrvi okoli rok ali nog, nepravilne uporabe vitlov, udarca debla (buma), zdrsov na palubi itd.
  • Opekline – So posledice požara na plovilu, ki lahko nastane v kuhinji ali v motornem delu plovila. Do požara pride največkrat zaradi dotrajane električne napeljave na plovilu, vžiga nečistoč v motorju plovila, prižiganja ognja na plovilu, neprimernega skladiščenja goriva, kajenja itd.

V primeru pomorske nesreče se je treba odzvati hitro in učinkovito. Med obvezno varnostno opremo imamo zato na plovilu tudi prvo pomoč, ki jo lahko po potrebi takoj uporabimo. V primeru resnejših zdravstvenih težav je treba nujno poznati delovanje VHF postaje in nujnega klica, za primer ostalih težav pa še klic v stiski.

Če se na plovbo podajate v tujino, vam priporočamo, da imate sklenjeno Zavarovanje za tujino, saj se boste tako izognili zelo visokim stroškom, če boste potrebovali zdravnika ali celo zdravljenje v tujini.

Vzajemna tujina
Pred vsakim izplutjem se je treba na plovbo dobro pripraviti in jo natančno načrtovati. Poleg pridobivanja pomorskih znanj in izkušenj je pomembna tudi priprava opreme, plovila, ostale posadke, analiza vremena, plovnih poti, pregled ladijske lekarne itd. Če se na plovbo odpravljate v tujino, pred odhodom preučite vsa možna tveganja in zaplete ter se temu ustrezno zavarujete za tujino!

Leave a Comment