Mornarska dela in veščine

Omejevanje oziroma odpravljanje vdora vode

Voda v čolnu

Ali ste vedeli, da skozi odprtino premera 10 cm, ki je v trupu plovila 50 cm pod vodno gladino, vdre v plovilo več kot 400 l vode v minuti? Brez odločnega ukrepanja plovilo v tem primeru hitro potone.

Vdor vode v plovilo je najbolj neugoden, ko se zgodi sredi morja daleč stran od obale. Prav zato je zelo pomembno redno preverjanje stanja kaluže že v pristanišču, saj se lahko včasih s pravočasnim ukrepanjem izognemo kasnejšim težavam na odprtem morju.

Postopek za omejevanje oziroma odpravljanje vdora vode

Vdor vode je treba čimprej zaustaviti ali vsaj omejiti! Zato postopek za omejevanje oziroma odpravljanje vdora vode razlagamo tudi na tečajih za voditelja čolna ter na praktičnih tečajih na morju.

1. Ugotovite značilnosti vdora vode: kje, koliko, kako in zakaj

O vdoru vode morate zbrati čimveč informacij, ki vam bodo pomagale pri vaših kasnejših odločitvah glede ukrepanja

2. Uporabite vsa razpoložljiva sredstva za omejevanje vdora vode

Po svojih najboljših močeh poizkusite čimbolj omejiti vdiranje vode v plovilo z namenskimi protivdornimi sredstvi, ki jih imate na razpolago na plovilu (čepi, ponjava itd.). Uporabite pa lahko tudi karkoli drugega, kar vam pomaga omejevati vdiranje vode (odeje, krpe, blazine itd.).

Ne odreagirajte panično in se odločajte čimbolj razsodno!
Če voda vdira skozi odprtino v trupu, nameščajte protivdorna sredstva z zunanje strani plovila.

Najprej poizkusite položaj narediti obvladljiv tako, da v plovilo voda ne bo vdirala prehitro.

3. Poslužujete se lahko alternativnih načinov za omejevanje vdora vode

Pri odprtini v premcu lahko morda omejite vdor vode s povečanjem hitrosti plovila, tako da odprtina pogleda iz vode.

Pri odprtini blizu vodne linije lahko morda omejite vdor vode s premestitvijo posadke in tovora, tako da odprtina pogleda iz vode.

Totalni škodi zaradi potopitve plovila se lahko morda izognete z nasedanjem plovila.

4. Črpajte vodo iz plovila

Črpanje vode iz plovilaV vsakem primeru morate neglede na izbrane načine omejevanja vdora vode, vodo neprestano črpati iz plovila, saj njena gladina ne sme naraščati. Ob neprestanem naraščanju gladine vode v čolnu, kljub vsem ukrepom, ste namreč vnaprej obsojeni na potopitev plovila.

Uporabite vse črpalke, ki jih imate na voljo, pole tega pa lahko hitrost praznjenje vode iz plovila povečate z uporabo veder, loncev ipd. S tem opravilom zaposlite vso razpoložljivo posadko.

5. Pokličite na pomoč

Izpit za VHF postajoNa pomoč pokličite v vsakem primeru, ko gre za večji vdor vode, ki ga težko obvladujete in niste prepričani, da boste sami uspeli varno pripluti do obale. Pomoč seveda potrebujete tudi v primeru, če se odločite za nasedanje plovila.

Na pomoč pokličite s pripravljenim klicem v stiski (angl. Mayday call), pri katerem se vsem plovilom v vašem dometu in obalni postaji preko radijske postaje VHF posredujejo tudi MMSI-številka, lokacija plovila s časom lokacije in vrsta nesreče (vdor vode – angl. flooding). Na podlagi vašega klica bo obalna postaja  sprožila akcijo iskanja in reševanja in vanjo zelo verjetno tudi druge udeležence na morju, ki so v vaši bližini.

Neprestano ocenjujte ali v plovilo vdira več vode, kot jo uspete izčrpati!
Če se po vseh izvedenih ukrepih omejevanja vdiranja vode, gladina vode v notranjosti plovila še vedno viša, je treba nemudoma pričeti s postopkom zapuščanja plovila.

Pred zapuščanjem plovila je nujno treba poslati pripravljen klic v stiski (angl. Mayday call), pri katerem se vsem plovilom v vašem dometu in obalni postaji preko radijske postaje VHF posredujejo tudi MMSI-številka, lokacija plovila s časom lokacije in vrsta nesreče (zapuščanje plovila – angl. abandoning). Če na plovilu nimate tudi ročne radijske postaje, potem je lahko pred zapuščanjem plovila to zadnje sporočilo, ki ga od vas prejmejo drugi udeleženci na morju oziroma obalna postaja, ki bo sprožila akcijo iskanja in reševanja.

Za učinkovit priklic pomoči je izredno pomembno dobro poznavanje klica v stiski, ki je tudi del izpitnega programa za pridobitev izpita za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS.

Zmanjševanje tveganja za vdor vode

Za zmanjšanje tveganja sta pomembna redno vzdrževanje plovila in preverjanje kaluže pred plovbo in med plovbo. Pomembno je tudi, da veste, kje na plovilu imate protivdorna sredstva in da jih znate tudi uporabiti.

Ob vdoru vode bo ukrepanje učinkovitejše, če bo poleg voditelja čolna, ki se mora hitro odločati in ustrezno ukrepati, vsaj še en član posadke imel izpit za upravljanje z VHF postajo, ki bo z obalno postajo in ostalimi udeleženci na morju komuniciral namesto voditelja čolna, ter ga tako razbremenil.

Leave a Comment