Reference v tujini

Mednarodni projekti

Spinaker ima za seboj že vrsto mednarodnih razvojnih projektov na področju navtičnega izobraževanja in pomorstva.

Spinaker ima za seboj že vrsto mednarodnih razvojnih projektov na področju navtičnega izobraževanja in pomorstva.
Erasmus+

DESSEV (2022-2024)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “DEcision Support System regarding the risk of Epidemic threats on a sea-going Vessel” sodelovalo kot partner. V projektu je bila razvita spletna platforma za pomorščake, namenjena odkrivanju, ustreznemu ukrepanju ter obvladovanju epidemičnih situacij na ladjah. V projektu je sodelovalo 7 partnerjev iz 6 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.11.2022 – 31.10.2024.
Uradna spletna stran projekta je dessevproject.eu Erasmus+

SeaMentors (2022-2024)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “SeaMentors SEAfarers Experiential Knowledge Based MENTORS” sodelovalo kot partner. V projektu je bila razvita spletna platforma za pomorščake, namenjena pridobivanju dodatnih praktičnih znanj in mentoriranju. V projektu je sodelovalo 6 partnerjev iz 6 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.2.2022 – 31.1.2024.
Uradna spletna stran projekta je seamentors.com

Erasmus+

DT4SeaSchools (2022-2024)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “DT4SeaSchools Digital Transformation of Education and Training for Sea Schools” sodelovalo kot partner. V projektu je bil izdelan plan digitalne transformacije za vse partnerje v projektu in določeni segmenti njihovega poslovanja so bili digitalizirani v skladu z izdelanim planom. Poleg tega je bilo razvito še spletno orodje, ki je lahko v veliko pomoč katerikoli navtični šoli pri njeni digitalni transofrmaciji. V projektu so sodelovali 3 partnerji iz 3 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.2.2022 – 31.1.2024.
Uradna spletna stran projekta je digitalseaschool.eu
Erasmus+

EndorseMe (2021-2023)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “EndorseMe Enabling Seafarers to Mutual Endorsement” sodelovalo kot partner. V projektu je bila razvita spletna platforma za ugotavljanje pogojev za priznavanje pooblastil pomorščakov znotraj EU. V projektu je sodelovalo 6 partnerjev iz 6 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.11.2021 – 31.10.2023.
Uradna spletna stran projekta je endorseme4seas.com

Erasmus+

Mersol (2021-2023)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “MERSOL Maritime Engine Room Simulator On-Line” sodelovalo kot partner. V projektu sta bila razvita spletni tečaj in spletni simulator ladijskega postroja za poučevanje in preverjanje pridobljenega znanja na daljavo. V projektu je sodelovalo 7 partnerjev iz 6 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.6.2021 – 31.5.2023.
Uradna spletna stran projekta je https://www.merilogistiikka.fi/en/about-us/projects/mersol/

Erasmus+

GreenShip (2019-2022)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “GreenShip Towards zero ship emissions” sodelovalo kot partner. V projektu sta bila razvita specifikacija dela pomorskega upravljavca izpustov in porabe energije ter pripadajoči modul za e-učenje in za preverjanje pridobljenega znanja. V projektu je sodelovalo 6 partnerjev iz 6 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.11.2019 – 31.10.2022.
Uradna spletna stran projekta je green-ship.eu

Erasmus+

PROMETHEAS (2019-2022)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “PROMETHEAS PROmoting MEnTal HEAlth at Sea” sodelovalo kot partner. V projektu je bil razvit repozitorij virov o mentalnem zdravju za pomorce, program za e-učenju iz tega področja za pomoce in orodje za samoocenjevanje in stalno skrb za mentalno zdravje za pomorce. V projektu je sodelovalo 7 partnerjev iz 6 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.11.2019 – 31.8.2022.
Uradna spletna stran projekta je prometheasproject.eu

Erasmus+

PraC-MARENG (2019-2021)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “PraC-MARENG PRActical and Communication based MARitime ENGlish” sodelovalo kot partner. V projektu je bil razvit program za e-učenju pomorske angleščine na podlagi realnih primerov iz prakse za pomorce različnih rangov z upoštevanjem izkušenj, ki jih ti pridobijo na ladji. V projektu je sodelovalo 6 partnerjev iz 5 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.11.2019 – 31.10.2021.
Uradna spletna stran projekta je prac-mareng.com

Erasmus+

ACTs+ (2016-2019)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “ACTs+ Avoiding Collisions at Sea Plus” sodelovalo kot partner. V projektu je bil e-učenju COLREGs, razvitem v okviru mednarodnega projekta ACTs, dodan modul s scenariji, kjer je treba istočasno aplicirati več ključnih pravil o izogibanju trčenju na morju oziroma je vanje vključenih več plovil. V projektu je sodelovalo 8 partnerjev iz 6 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.10.2016 – 31.3.2019.
Uradna spletna stran projekta je advanced.ecolregs.com

Erasmus+

MariEMS (2015-2018)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “MariEMS Maritime Energy Management Training” sodelovalo kot partner. V projektu so bili razviti specifikacija dela pomorskega energetskega upravljavca, specifikacija usposabljanja za to delo ter pripadajoči modul za e-učenje in za preverjanje pridobljenega znanja. Vse to je bilo razvito z upoštevanjem IMO TTT tečaja za energijsko učinkovito ladjarstvo. V projektu je sodelovalo 9 partnerjev iz 6 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.10.2015 – 31.3.2018.
Uradna spletna stran projekta je www.mariems.com

Erasmus+

MariLANG (2015-2018)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “MariLANG Maritime English Language Training Standards” sodelovalo kot partner. V projektu je najprej bila razvita metodologija preverjanja znanja pomorske angleščine v skladu z IMO vzorčnim tečajem 3.17, kasneje pa še pripadajoča specifikacija testov za preverjanja znanja in navodila za razvijalce testnih vprašanj. Na njuni osnovi je bil razvit nov učni program za pomorsko angleščino z modulom za preverjanje pridobljenega znanja. V projektu je sodelovalo 7 partnerjev iz 6 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.9.2015 – 31.8.2018.
Uradna spletna stran projekta je www.marilang.eu

Erasmus+

TCC-SCV (2014-2016)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “TCC-SCV – TRECVET Core Curriculum for Skippers of Small Commercial Vessels” sodelovalo kot partner. V projektu so bili preučeni primerljivi programi za pridobitev izpita za voditelja čolna v 6 državah (Veliki Britaniji, Nemčiji, Španiji, Franciji, Hrvaški in Sloveniji) in pridobljena znanja, ki jih morajo obvladati kandidati za izpit v vseh državah ter specifične razlike. Cilj projektnh aktivnosti je bilo približevanje evropskemu izpitu za voditelja čolna, ki bi se vzajemno priznaval v vseh članicah EU in omogočal tudi vodenje čolna v komercialne namene kjerkoli v EU. V projektu je sodelovalo 10 partnerjev iz 9 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.9.2014 – 31.8.2016.
Uradna spletna stran projekta je www.tcc-scv.eu

Lifelong Learning ProgrammeACTs (2013-2015)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “ACTs – Avoiding Collisions at Sea” sodelovalo kot partner. V projektu so bila preučena trenutno veljevna pravila o izogibanju trčenja na morju (COLREGS), preučene nesreče na morju kot posledica kršenja pravil COLREGS ter izdelan sistem e-učenja COLREGS na osnovi preteklih nesreč na morju. V projektu je sodelovalo 12 partnerjev iz 7 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.11.2013 – 31.10.2015.
Uradna spletna stran projekta je www.ecolregs.com

Lifelong Learning ProgrammeSeaTalk (2013-2015)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu “SeaTalk – Creation of a Qualification Framework for Effective Communication At Sea” sodelovalo kot partner. V okviru projekta je bil vzpostavljen ECVET sistem za mednarodno priznavanje kompetenc iz pomorske angleščine. Vzporedno s tem glavnim ciljem smo konsolidirali tudi nabor učnih pripomočkov za učenje pomorske angleščine ter sistem za testiranje znanja iz pomorske angleščine MarTEL. V projektu je sodelovalo 9 partnerjev iz 9 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.1.2013 – 30.6.2015.
Uradna spletna stran projekta je www.seatalk.pro

Lifelong Learning ProgrammePROLANG (2012-2014)

Našemu podjetju za navtično izobraževanje Spinaker d.o.o. je Evropska komisija odobrila mednarodni projekt “PROLANG – Promotion of Learning of Less Used European Languages to Youth on the Move”. V okviru projekta je nastala spletna platforma www.prolang.net preko katere se izvaja promocija manj govorjenih evropskih jezikov. Spletna platforma je najprej obsegala slovenščino, slovaščimo in litvanščino ter pripadajoče tri institucije, ki organizirajo tečaje za učenje teh jezikov. Skozi čas pa se nanjo sproti dodajli še vse preostale manj govorjene evropske jezike ter ponudnike tečajev učenja tudi teh jezikov. V projektu je sodelovalo 7 partnerjev iz 5 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.11.2012 – 31.12.2014.
Uradna spletna stran projekta, kjer se lahko preizkusite v znanju manj govorjenih jezikov je www.prolang.net

Lifelong Learning ProgrammeIMPACT (2012-2012)

Naše podjetje je v mednarodnem projektu IMPACT sodelovalo kot partner. V okviru projekta smo identificirali vse dobre prakse poučevanja v pomorstvu z uporabo informacijskih tehnologij. Razvili smo specializiran portal, kjer so zbrane vse identificirane prej omenjene dobre prakse (med njimi je tudi naš produkt egmdss.com). Preko tega portala se te dobre prakse razširjajo k čimveč ponudnikom navtičnega izobraževanja. Ob koncu projekta je Spinaker organiziral tudi mednarodno konferenco v Sloveniji na temo dobrih praks v pomorskem izobraževanju, kjer so bili vsi omenjeni projekti predstavljeni širši mednarodni publiki. V projektu je sodelovalo 5 partnerjev iz 5 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.1.2012 – 31.12.2012.
Uradna spletna stran projekta, kjer se lahko pridružite skupnosti je www.maritimetraining.pro

Lifelong Learning ProgrammeMOB 2.0 (2011-2012)

Našemu podjetju za navtično izobraževanje Spinaker d.o.o. je Evropska komisija odobrila mednarodni projekt »MOB 2.0 Promotion of LdV mobility results«. V okviru projekta smo razvili spletno socialno platformo (dostopna na www.leonardoexperience.eu), ki mogočala vsem, ki so vpleteni v mobilnost znotraj poklicnega izobraževanja in usposabljanja (tudi navtičnega), izmenjavo izkušenj, potreb, pričakovanj in povpraševanj. S tem projektom je Spinaker prvič stopil iz okvirov zgolj navtičnega izobraževanja. V projektu je sodelovalo 8 partnerjev iz 6 evropskih držav.
Trajanje projekta: 1.11.2011 – 31.10.2012.
Uradna spletna stran projekta, kjer se lahko pridružite skupnosti je www.leonardoexperience.eu

Lifelong Learning ProgrammeSAIL AHEAD (2010-2012)

Naše podjetje je v  mednarodnem projektu SAIL AHEAD sodelovalo kot partner. V okviru projekta smo raziskali vse realne možnosti prekvalifikacije kapitanov za delo na kopnem (njihove težnje po nadaljevanju kariere na kopnem so velike zaradi specifičnih pogojev dela) ter razvili specializiran portal, ki na osnovi vprašalnika o kvalifikacijah in zanimanjih, svetuje uporabnikom portala (kapitanom) o možnostih nadaljnje kariere na kopnem. V projektu je sodelovalo 7 partnerjev iz 6 evropskih držav, od tega 2 pomorski fakulteti oziroma akademiji.
Trajanje projekta: 1.1.2011 – 31.12.2012.
Uradna spletna stran projekta je www.sailahead.eu

Lifelong Learning ProgrammeUniMET (2010-2012)

Naše podjetje je v  mednarodnem projektu »UniMET – Unification of Maritime Education and Training« sodelovalo kot partner. V okviru projekta, projektna številka 511572-LLP-1-2010-1-UK-KA4-KA4MP,  je obstoječa mreža partnerjev z veliko znanja in izkušnjami v pomorskem izobraževanju (MET) in dolgoletnimi izkušenjami pri vodenju in sodelovanju v EU projektih podprla usklajevanje in standardizacijo HE programov v Evropi v skladu s cilji Lizbonske pogodbe in Bolonjske strategije. V projektu je sodelovalo 9 partnerjev iz 9 evropskih držav, od tega 5 pomorskih fakultet oziroma akademij.
Trajanje projekta: 1.12.2010 – 30.11.2012.
Uradna spletna stran projekta je www.unimet.pro

Lifelong Learning ProgrammeMarTEL Plus (2010-2012)

Naše podjetje je v  mednarodnem projektu »MarTEL Plus – Maritime Test of English Language« sodelovalo kot partner. V okviru projekta smo posodobili in nadgradili unikaten sistem e-ocenjevanja pomorske angleščine za pomorščake oziroma za tiste, ki to želijo postati. V projektu je sodelovalo 9 partnerjev iz 6 evropskih držav, od tega 6 pomorskih fakultet oziroma akademij.
Trajanje projekta: 1.11.2010 – 30.10.2012.
Uradna spletna stran projekta je www.martel.pro

Lifelong Learning ProgrammeSURPASS (2009-2011)

Naše podjetje je v  mednarodnem projektu SURPASS (Short Course Programmes for Automated Systems in Shipping) sodelovalo kot partner. V okviru projekta smo razvili specializiran izobraževalni tečaj za avtomatizirane ladijske sisteme, ki je namenjen profesionalnim pomorščakom. V projektu je sodelovalo 5 partnerjev iz 4 evropskih držav, od tega 6 pomorskih fakultet oziroma akademij.
Trajanje projekta: 1.10.2009 – 30.9.2011.
Uradna spletna stran projekta je www.surpass.pro

Lifelong Learning ProgrammeM’AIDER (2009-2011)

Naše podjetje je v  mednarodnem projektu M’AIDER sodelovalo kot partner. V okviru projekta smo razvili specializiran izobraževalni tečaj izjemnih nepredvidenih navigacijskih situacij na morju za profesionalne pomorščake. V projektu je sodelovalo 7 partnerjev iz 6 evropskih držav, od tega 4 pomorskih fakultet oziroma akademij.
Trajanje projekta: 1.10.2009 – 30.09.2011.
Uradna spletna stran projekta je www.maider.pro

Lifelong Learning ProgrammeE-GMDSSVET (2008-2010)

Našemu podjetju za navtično izobraževanje Spinaker d.o.o. je Evropska komisija odobrila mednarodni projekt »E-learning system for GMDSS VET«, v katerem smo nadgradili že razvit sistem e-učenja (dostopen na www.egmdss.com), ki vsem ponudnikom strokovnega izobraževanje na področju GMDSS omogoča samostojen razvoj e-tečajev za njihove lastne potrebe. V ta namen smo razvili LRC tečaj in nekaj simulatorjev GMDSS komunikacijske opreme. V projektu je sodelovalo 12 partnerjev iz 10 evropskih držav, od tega 7 pomorskih fakultet oziroma akademij (med njimi je tudi Fakulteta za pomorstvo in promet iz Portoroža).
Trajanje projekta: 1.12.2008 – 30.11.2010.
Uradna spletna stran projekta, kjer so prosto dostopne vse vsebine v več kot 10 jezikih, je www.egmdss.com

Lifelong Learning ProgrammeMarTEL (2007-2009)

Naše podjetje je v  mednarodnem projektu »MarTEL – Maritime Test of English Language« sodelovalo kot partner. V okviru projekta smo razvili unikaten sistem e-ocenjevanja pomorske angleščine za pomorščake oziroma za tiste, ki to želijo postati. V projektu je sodelovalo 9 partnerjev iz 6 evropskih držav, od tega 6 pomorskih fakultet oziroma akademij.
Trajanje projekta: 1.11.2007 – 30.10.2009.
Uradna spletna stran projekta je www.martel.pro

Lifelong Learning ProgrammeEGMDSS (2006-2008)

Našemu podjetju za navtično izobraževanje Spinaker d.o.o. je Evropska komisija odobrila mednarodni projekt »EGMDSS E-learning system«, v katerem je bil razvit sodoben sistem e-učenja za pripravo na izpita VHF GMDSS in SRC ter za obnavljanje znanja (vseživljenjsko učenje). V projektu je sodelovalo 11 partnerjev iz 9 evropskih držav, od tega 6 pomorskih fakultet oziroma akademij.
Trajanje projekta: 1.10.2006 – 30.11.2008.
Uradna spletna stran projekta, kjer so prosto dostopne vse vsebine v več kot 10 jezikih, je www.egmdss.com

EGMDSS E-learning system v tujini

Preko naših spletnih rešitev e-učenja egmdss.com letno izobrazimo 35.000 tujcev iz več kot 190 držav sveta na vseh 5 kontinentih.

Naše spletne rešitve med drugimi uporabljajo tudi:  Perth Boat School, Australia, Offshore, Belgium, 4TX, Belgium, Bateau-ecole, Belgium, Pomorska škola Bakar, Croatia, BR Marine, Denmark, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Finland, Magyar Jacht Akadémiá, Hungary, Kish Ro Abi, Iran, VHF Navcom, Ireland, Istituto di Cultura Marttimo Portuale di Trieste, Italy, Nati 2 volte, Italy, Octava, Italy, SE.MA2, Italy, Thesi, Italy, Lietuvos aukstoji jureivystes mokykla, Lietuva, Maritiem Instituut Willem Barentsz van de NHL, Netherlands, Zeevaart School Abel Tasman, Netherlands, Akademia Morska w Szczecinie, Poland, Navigare, Poland, Osrodek Prac Rozwojowych, Poland, Serbian nautical academy, Serbia, T&T Bisso Salvage Asia, Singapore, Tatra marine, Slovakia, Facultat náutica de Barcelona, Spain, FUECA, Spain, Universidad de Cádiz, Spain, CINEC Maritime Campus, Sri Lanka, Piri Reis University, Turkey, Türk Deniz Eğitim Vakfı, Turkey, Kyiv State Maritime Academy, Ukraine …

Nagrade egmdss.com portala
  •  spletna stran egmdss.com je bila izbrana kot ena izmed 9 najboljših od 443 spletnih strani e-učenja v tekmovanju “Moja najljubša spletna stran e-učenja” (16.6.2006 – iniciativa Evropske Komisije elearningeuropa.info)
  • projekt E-GMDSSVET je bil izbran kot eden najboljših v 15 letih Leonardo da Vinci programa in smo ga zato lahko predstavili na “15th Anniversary of Leonardo da Vinci programme” v Bruslju
  • projekt E-GMDSSVET je na Finskem prejel zlato priznanje za najboljši mednarodni R&D projekt