Osnove motoroznanstva

Spremljanje odčitkov iz voltmetra povečuje varnost na morju

Voltmeter

Voltmeter je merilna naprava, ki je na plovilih vgrajena predvsem za potrebe spremljanja električne napetosti v akumulatorjih. Dejansko gre za varnostno napravo, preko katere smo opozorjeni na morebitno pomanjkanje električne energije zaradi česar ne bomo mogli uporabljati navigacijskih in komunikacijskih naprav ali v skrajnem primeru ne bomo mogli zagnati motorja.

Prikazovalniki na čolnuVoltmeter je merilna naprava za merjenje električne napetosti. Na plovilih je nepogrešljiv za spremljanje električne napetosti v akumulatorjih od katerih smo odvisni pri zagonu motorja in pri napajanju drugih porabnikov na plovilu (luči, kalužne črpalke, navigacijske naprave, radijska postaja VHF, hladilnik ipd.) in za odkrivanje morebitnih težav s plovilom (npr. prekomerno delovanje kalužnih črpalk kot posledica nabiranja vode v kaluži). Ker razpoložljiva električna energija, shranjena v akumulatorjih, neposredno vpliva na našo varnost na morju, je električna napeljava na plovilih vedno opremljena z voltmetrom.

Večina manjših plovil ima 12-voltni električni sistem, večja plovila pa imajo 24-voltni električni sistem, ki se napaja iz akumulatorjev. Akumulatorji se polnijo z motorjem preko alternatorja (ko je motor v teku), z drugimi viri električne energije, kot so solarni paneli (ko sije sonce) in vetrne turbine (ko piha veter), nenazadnje pa tudi iz električnega priključka na obali (ko smo na dobro opremljenem privezu).

Vloga voltmetra na plovilu
Spremljanje voltmetra je pomembno za varnost na plovilu!
  • Neprestano spremljanje električne napetosti v akumulatorjih.
  • Prikazovanje napolnjenosti akumulatorjev na prikazovalnikih.
  • Odkrivanje morebitnih težav s plovilom, ki povzročajo prekomerno trošenje električne energije.
  • Samodejno preklapljanje med akumulatorskimi podsistemi, če sta na voljo vsaj dva med sabo enakovredna podsistema.
  • Omejevanje prevelikega znižanja električne napetosti v akumulatorjih za podaljšanje njihove življenjske dobe.
Lestvica nivojev električne napetosti v akumulatorjih
Zagotavljanje najmanj 40% napolnjenosti akumulatorja podaljšuje njegovo življenjsko dobo!
Okvirni nivoji električne napetosti za običajne 12-voltne akumulatorje, ki so neposredno povezani s količino električne energije, shranjene v akumulatorjih, so:

  • poln akumulator = 12,7–12,9 V
  • ¾ poln akumulator = 12,4–12,6 V
  • ½ poln akumulator = 12,2 V–12,3 V
  • ¼ poln akumulator = 12,0 V

Voltmeter prikazovalnikPlovila so običajno opremljena s prikazovalniki, ki količino električne energije, shranjene v akumulatorjih, nazorno prikazujejo na prikazovalnikih na podlagi meritev električne napetosti.

Oddaljen nadzor električnega sistema na plovilih

Bistvena prednost sistemov za oddaljeni nadzor električnega sistema na plovilih je, da so lastnikom plovil meritve na voljo tudi, kadar niso na plovilu, npr. izven navtične sezone. Na ta način se zlahka izognemo prekomernemu izpraznjenju akumulatorjev, kar močno skrajšuje njihovo življenjsko dobo. Eden takih sistemov je naprava Sentinel Boat Monitor, preko katere je mogoče spremljati električno napetost na do štirih akumulatorskih podsistemih. Meritve se izvajajo samodejno in so uporabnikom vedno na voljo v mobilni aplikaciji, ki skrbi tudi za opozarjanje v primeru prevelikega padca električne napetosti.

Pred in med plovbo je nujno preverjanje plovila oziroma njegove opreme. Tam uvrščamo tudi spremljanje električne napetosti oziroma stanja akumulatorjev. Tudi v priročniku 15 minut za popolno plovbo je med napotki za temeljit pregled plovila pred izplutjem preverjanje stanja akumulatorjev.

Leave a Comment