Osnove navigacije

Stožci na kardinalnih oznakah v povezavi s stranmi neba

Kardinalna oznaka za vzhod

Eden izmed načinov prepoznavanja kardinalnih oznak podnevi je opazovanje kombinacije usmerjenosti dveh stožcev na vrhu kardinalnih oznak. Večini navtikov razpoznavanje kardinalnih oznak za sever in jug ne povzroča težav, zaplete pa se pri kardinalnih oznakah za vzhod in zahod. Z dvema različnima trikoma pa lahko vsak brez težav razpozna tudi ti kardinalni oznaki.

Obstajajo štiri kombinacije usmerjenosti dveh stožcev na vrhu kardinalnih oznak.  Pri kardinalni oznaki za sever sta stožca, ki ležita eden nad drugim, usmerjena z vrhom navzgor. Če želimo pluti v varnih vodah se moramo le tej izogniti po severni strani. Obratno je v primeru, ko se moramo nevarnosti izogniti po južni strani. Takrat sta stožca, ki ležita eden nad drugim, usmerjena z vrhom navzdol in s tem označujeta kardinalno oznako za jug.

Obstajata dva praktična načina, kako si lažje zapomniti razpoznavanje kardinalnih oznak za zahod in vzhod.

Hitro se lahko zmedemo, kadar vidimo kardinalni oznaki za vzhod ali zahod in ju ne znamo ločiti. Če nismo prepričani katera kardinalna oznaka je pred nami, je takoj treba ustaviti plovilo in se prepričati za katero kardinalno znako gre.

Razpoznavanje po smeri gibanja sonca

Prvi način je razpoznavanje kardinalnih oznak za zahod ali vzhod po smeri gibanja sonca glede na morski horizont. Predstavljajte si, da so vrhovi stožcev vedno usmerjeni v smeri gibanja sonca.

Sonce zahaja na zahodu in pada proti morskemu horizontu. Slika dveh stožcev, kjer sta oba njuna vrhova usmerjena eden proti drugemu asociira na padanje sonca proti morskemu horizontu in posledično na sončni zahod. Na podlagi tega lahko pravilno sklepamo, da vidimo kardinalno oznako za zahod.

V primeru sončnega vzhoda sonce raste in se dviga nad morski horizont.

Stožca pri kardinalni oznaki za vzhod sta nasprotno usmerjena (dol in gor od njunega stičišča). Na podlagi tega lahko pravilno sklepamo, da vidimo kardinalno oznako za vzhod.

Razpoznavanje s črkama W ali E

Kardinalna oznaka za zahod ima dva stožca, obrnjena eden proti drugemu. Če  njun obod orišemo po desni ali levi strani, dobimo črko W, ki je angleška kratica za zahod (angl. West). Na podlagi tega lahko pravilno sklepamo, da vidimo kardinalno oznako za zahod.

Kardinalna oznaka za zahod

Kardinalna oznaka za vzhod ima dva stožca z nasprotno usmerjenima vrhovoma. Če njun obod orišemo po desni ali levi strani, dobimo črko E, ki je kratica za vzhod (angl. East). Na podlagi tega lahko pravilno sklepamo, da vidimo kardinalno oznako za vzhod.

kardinalna_oznaka_za_vzhod

Ponavadi opazujemo kombinacije usmerjenosti dveh stožcev na vrhu kardinalne oznake šele takrat, ko smo dovolj blizu kardinalni oznaki. Voditelj čolna mora kardinalno oznako pravilno razpoznati vedno in takoj, tako podnevi kakor tudi ponoči, sicer obstaja tveganje, da zapluje proti oviri in tvega najmanj nasedanje plovila. To je tudi del izpitnega programa za voditelja čolna.

Leave a Comment