Tečaj za pridobitev naziva “Mornar motorist”

Tečaj za pridobitev naziva Mornar motorist

Naziv Mornar motorist mora imeti vsak, ki želi upravljati plovilo do 100 BT. Naziv je obvezen tudi pri najemu motornega čolna ali jadrnice nad 30 BT, za kar izpit za voditelja čolna ne zadostuje več.

Udeležite se našega edinstvenega izobraževalnega programa za pridobitev mednarodno veljavnega naziva Mornar motorist.

Na Hrvaškem brez tega naziva ni mogoče najeti plovila nad 30 BT!
Mornar motorist sme:
 • poveljevati ladji z bruto tonažo do 100, ki ni trgovska ladja, in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW, v meji plovbe ”plovba po Jadranskem morju”,
 • poveljevati trgovski ladji z bruto tonažo do 100 in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW, v meji plovbe ”nacionalna plovba” in
 • upravljati čoln za javni prevoz do 50 potnikov ali čoln za gospodarske namene ne glede na moč motorja, v meji plovbe ”nacionalna plovba”.
Pogoji za opravljanje izpita:
 • kandidat je star najmanj 18 let,
 • ima končano najmanj osnovno šolo,
 • ima najmanj 3 leta izpit za čoln ali ima kot član posadke najmanj eno leto plovne dobe in
 • izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Podrobnosti o tečaju

Tečaj za pridobitev naziva Mornar motorist traja 16 šolskih ur (3 popoldneve). Tečaj poteka po preizkušenem sistemu kombinacije predavanj, praktičnih vaj iz vozlov in navigacije ter primerov iz prakse, ki jih dopolnjuje več kot 110 kratkih videovsebin. Tečaj vodijo izkušeni predavatelji, ki se 100% posvetijo tečajnikom.

Prvi razpoložljivi termini tečajev
LJUBLJANA 29., 30. in 31.8.2017 od 17:00 do 21:00
CELJE 1., 4. in 5.9.2017 od 16:30 do 20:30
KOPER 4., 5. in 7.9.2017 od 16.30 do 20.30
KRANJ 6., 7. in 8.9.2017 od 17:00 do 21:00
MARIBOR 23., 24. in 25.8.2017 od 17.30 do 21.00
NOVA GORICA 5., 6. in 7.9.2017 od 17:00 do 21:00
NOVO MESTO 15., 18. in 19.9.2017 od 16:30 do 20:30

Literatura in pripomočki

Na tečaju prejmete našo nasodobnejšo literaturo in pripomočke, ki jih boste uporabljali na tečaju in doma za pripravo na izpit.

Priročnik za voditelja čolna na morju
Priročnik za voditelja čolna na celinskih vodah
Prirpava na izpite za čoln (Vprašanja z odgovori)
15 minut za popolno plovbo
Navigacijska karta (Tržaški zaliv)

Na tečaju prejmete tudi dodatno literaturo. Ta obsega izpitno snov, ki je ni v zgoraj navedeni literaturi. Vsebina dodatne literature ni predmet tečaja, saj praviloma ne zahteva dodatne razlage.

Cena

Cena tečaja je 159 € in ne vključuje stroškov obveznega zdravniškega pregleda ter izpitnih stroškov.

Prijava na tečaj

Za prijavo na tečaj nas kontaktirajte, da vam posredujemo podrobnosti o lokaciji tečaja ter podatke za plačilo tečaja.

5x zakaj je Spinaker® najboljša izbira
Predavatelji

Na naših tečajih predavajo usposobljeni predavatelji z večletnimi izkušnjami s pripravo tečajnikov na navtične izpite.

Izpitni program
 • navigacija: uporaba kompasa, pomorske karte, priročniki in sredstva za navigacijo, luči in označbe na plovni poti, vrisovanje plovnih poti, določevanje točke ladje, plovba v vseh vremenskih razmerah, način opravljanja straže v krovni službi,
 • pomorstvo: čolni in ladje, nosilnost, vzdrževanje in oprema, manipulacija s tovorom, ladijska skladišča, naprave za nakladanje in razkladanje tovora, za sidranje, krmarjenje, vzdrževanje čolnov in ladij, ladijske vrvi, osnove stabilnosti ladje, zlaganje tovora, zavarovanje tovora pri plovbi, manevriranje z ladjo, privezovanje, organizacija protipožarne zaščite, sredstva za reševanje, postopek pri požaru, vdoru vode, nasedanju in zapuščanju ladje, reševanju in obstanku na morju, ukrepi pred onesnaževanjem morja s plovil,
 • izogibanje trčenju na morju: predpisi o izogibanju trčenju na morju, zastave mednarodnega signalnega kodeksa, zastave in nakit,
 • ladijski postroji: vrste ladijskih motorjev in način dela, zagon motorjev, nadzor med delovanjem in zaustavitev motorjev, sistemi za hlajenje in mazanje, goriva in maziva za motorje, vrste in namen pomorskih strojev in naprav, gonila za prenos moči, ladijske instalacije, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo,
 • varstveni ukrepi: tehnični in varstveni ukrepi na ladji, viri poškodb, osebna in kolektivna zaščitna sredstva, osnove o ladijski higieni, nalezljive in druge specifične bolezni ter varstvo pred njimi, prva pomoč na plovilu,
 • osnove meteorologije: osnove o atmosferi, instrumenti za merjenje temperature in pritiska zraka, rokovanje in vzdrževanje, vetrovi, morski tokovi in megla.
Izpit

Izpit za pridobitev naziva Mornar motorist poteka pred 3-člansko izpitno komisijo in je sestavljen iz praktičnega dela (vezanje vozlov in delo na navigacijskih kartah) in teoretičnega dela. Izpit za pridobitev naziva Mornar motorist lahko opravljate na Upravi RS za pomorstvo v Kopru.