Tečaj za pridobitev naziva “Mornar motorist”

Tečaj za pridobitev naziva Mornar motorist

Naziv Mornar motorist mora imeti vsak, ki želi upravljati plovilo do 100 BT. Naziv je obvezen tudi pri najemu motornega čolna ali jadrnice nad 30 BT, za kar izpit za voditelja čolna ne zadostuje več.

Udeležite se našega edinstvenega izobraževalnega programa za pridobitev mednarodno veljavnega naziva Mornar motorist.

PREMIUM paket - Tečaj za Mornar motorist

Na Hrvaškem brez tega naziva ni mogoče najeti plovila nad 30 BT!
Mornar motorist sme:
 • poveljevati ladji z bruto tonažo do 100, ki ni trgovska ladja, in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW, v meji plovbe ”plovba po Jadranskem morju”,
 • poveljevati trgovski ladji z bruto tonažo do 100 in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW, v meji plovbe ”nacionalna plovba” in
 • upravljati čoln za javni prevoz do 50 potnikov ali čoln za gospodarske namene ne glede na moč motorja, v meji plovbe ”nacionalna plovba”.
Pogoji za opravljanje izpita:
 • kandidat je star najmanj 18 let,
 • ima končano najmanj osnovno šolo,
 • ima najmanj 3 leta izpit za voditelja čolna ali ima kot član posadke najmanj eno leto plovne dobe in
 • izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Podrobnosti o tečaju

Tečaj za pridobitev naziva Mornar motorist traja 16 šolskih ur. Tečaj poteka po preizkušenem sistemu kombinacije predavanj, praktičnih vaj iz vozlov in navigacije ter primerov iz prakse, ki jih dopolnjuje več kot 110 kratkih videovsebin. Tečaj vodijo izkušeni predavatelji, ki se 100% posvetijo tečajnikom.

Po pošti najprej prejmete Priročnik za voditelja čolna na morju in navigacijsko karto, zatem pa se udeležite predavanj 5-ih teoretičnih predmetov v spletni učilnici (v skupnem trajanju 12 šolskih ur) in praktičnega dela tečaja (4 šolske ure ob spodaj objavljenih terminih in lokacijah), na katerem prejmete še vso preostalo literaturo in pripomočke. Na praktičnem delu tečaja se ureja tudi vsa korespondenca v zvezi s prijavo na izpit.

Predavanja teoretičnih predmetov lahko spremljate v živo ob terminih, ki so objavljeni v koledarju tečajev, ali pa si kadarkoli ogledate posnetke predavanj. O funkcionalnosti spletne učilnice si lahko več preberete tukaj.

Paket ne vključuje stroškov obveznega zdravniškega pregleda ter izpitnih stroškov.

Na tečaju prejmete našo nasodobnejšo literaturo in pripomočke, ki jih boste uporabljali na tečaju in za pripravo na izpit.

Priročnik za voditelja čolna na morju
Priročnik za voditelja čolna na celinskih vodah
Prirpava na izpite za čoln (Vprašanja z odgovori)
15 minut za popolno plovbo
Navigacijska karta (Tržaški zaliv)

Na tečaju prejmete tudi dodatno literaturo. Ta obsega izpitno snov, ki je ni v zgoraj navedeni literaturi. Vsebina dodatne literature ni predmet tečaja, saj ne zahteva dodatne razlage.

Cena PREMIUM paketa je 158,90 €

Izpolnite spodnjo prijavo in se udeležite našega edinstvenega izobraževalnega programa za pridobitev mednarodno veljavnega naziva Mornar motorist. Po prijavi vam pošljemo obvestilo s podatki za plačilo in rezervacijo tečaja. Če vam ta termin praktičnega dela tečaja ne ustreza, vseeno izpolnite spodnjo prijavo, da si zagotovite mesto na tečaju po tej ugodni ceni, mi pa vas bomo obveščali o prihodnjih razpisanih tečajih za pridobitev naziva Mornar motorist.

Prijava na praktični del tečaja
LJUBLJANA - 30.9.2020 od 18:00 do 21:00 - Poslovna stavba Brdo (vhod iz zahodne strani pri travniku), Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
CELJE - 1.10.2020 od 18:00 do 21:00 - PGD Vrbje, Vrbje 48, 3310 Žalec
DRAVOGRAD - 14.11.2020 od 9:00 do 12:00 - Dvorec Bukovje (učilnica v 2. nad.), Bukovje 13, 2370 Dravograd
KOPER - 13.10.2020 od 18:00 do 21:00 - Jadralni klub Pirat, Obala 7, 6320 Portorož
KRANJ - 8.10.2020 od 18:00 do 21:00 - Šolski center Kranj (bivša trgovska šola), Župančičeva 22, 4000 Kranj
MARIBOR - 28.9.2020 od 18:00 do 21:00 - Martinov dom v Kamnici, Kolping Kamnica, Cesta v Rošpoh 21, 2351 Kamnica
MURSKA SOBOTA - 26.9.2020 od 9:00 do 12:00 - RIC Dvorec Rakičan (I. nadstropje, učilnica št. 4), Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota
NOVA GORICA - 9.10.2020 od 18:00 do 21:00 - Učilnica v prostorih šole vožnje Ferdo, Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica
NOVO MESTO - 15.10.2020 od 17:30 do 20:30 - Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto
RIBNICA - 8.4.2021 od 18:00 do 21:00 - PGD Ribnica, Merharjeva ulica 1, 1310 Ribnica
TRBOVLJE - 7.10.2020 od 18:00 do 21:00 - Gasilski dom PGD Trbovlje-mesto, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje

5x zakaj je Spinaker® najboljša izbira
Predavatelji

Na naših tečajih predavajo usposobljeni predavatelji z večletnimi izkušnjami s pripravo tečajnikov na navtične izpite.

Izpitni program
 • navigacija: uporaba kompasa, pomorske karte, priročniki in sredstva za navigacijo, luči in označbe na plovni poti, vrisovanje plovnih poti, določevanje točke ladje, plovba v vseh vremenskih razmerah, način opravljanja straže v krovni službi,
 • pomorstvo: čolni in ladje, nosilnost, vzdrževanje in oprema, manipulacija s tovorom, ladijska skladišča, naprave za nakladanje in razkladanje tovora, za sidranje, krmarjenje, vzdrževanje čolnov in ladij, ladijske vrvi, osnove stabilnosti ladje, zlaganje tovora, zavarovanje tovora pri plovbi, manevriranje z ladjo, privezovanje, organizacija protipožarne zaščite, sredstva za reševanje, postopek pri požaru, vdoru vode, nasedanju in zapuščanju ladje, reševanju in obstanku na morju, ukrepi pred onesnaževanjem morja s plovil,
 • izogibanje trčenju na morju: predpisi o izogibanju trčenju na morju, zastave mednarodnega signalnega kodeksa, zastave in nakit,
 • ladijski postroji: vrste ladijskih motorjev in način dela, zagon motorjev, nadzor med delovanjem in zaustavitev motorjev, sistemi za hlajenje in mazanje, goriva in maziva za motorje, vrste in namen pomorskih strojev in naprav, gonila za prenos moči, ladijske instalacije, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo,
 • varstveni ukrepi: tehnični in varstveni ukrepi na ladji, viri poškodb, osebna in kolektivna zaščitna sredstva, osnove o ladijski higieni, nalezljive in druge specifične bolezni ter varstvo pred njimi, prva pomoč na plovilu,
 • osnove meteorologije: osnove o atmosferi, instrumenti za merjenje temperature in pritiska zraka, rokovanje in vzdrževanje, vetrovi, morski tokovi in megla.
Izpit za Mornar motorist

Izpit za pridobitev naziva Mornar motorist poteka pred 3-člansko izpitno komisijo in je sestavljen iz praktičnega dela (vezanje vozlov in delo na navigacijskih kartah) in teoretičnega dela. Izpit za pridobitev naziva Mornar motorist lahko opravljate na Upravi RS za pomorstvo v Kopru.

Plačilo tečaja

Mesto na tečaju si lahko rezervirate le s predhodnim plačilom. Pred pričetkom tečaja z UPN nalogom nakažite 158,90 € na podjetje Spinaker d.o.o., Sončna pot 8, 6320 Portorož, račun: SI56 1010 0003 4657 804, sklic: SI 99 (v polje namen plačila vpišite kraj in datum tečaja ter ime tečajnika). Obenem nujno izpolnite zgornjo prijavo na tečaj, na podlagi katere bomo evidentirali vaše plačilo in vas obvestili o prejemu plačila ter rezervaciji tečaja!