Osnove navigacije

Zakaj morate nujno znati uporabljati navigacijske karte + brezplačen priročnik z vajami iz navigacije z rešitvami

Navigacijska karta

Prijetno plovbo vam lahko pokvarijo tudi nevidne ovire pod gladino morja, zato se ne smete zanašati le na lastne oči, temveč morate plovbo spremljati tudi na navigacijski karti.

Navigacija je veda o vodenju plovila po najbolj varni poti od ene točke na vodni površini do druge.

Plovbo na vodni površini nam najbolj očitno omejuje obala, toda na poti na nas preži še veliko ne tako dobro vidnih nevarnosti za plovbo: plitvine, čeri, razbitine, valobrani, valolomi itd. Vse te nevarnosti običajno niso vidne s prostih očesom, zato pa so vse vrisane na navigacijske karte, ki so osnovni navigacijski pripomoček.

Plovilo lahko zato vodite po najbolj varni poti le z uporabo navigacijske karte.

Navigacijske karte služijo neposredni orientaciji med plovbo, kar si lahko ogledate na primerih v priročniku “Pomorska navigacija – Vaje z rešitvami“. Prejmete ga lahko tukaj in z njim ocenite svoje znanje iz uporabe navigacijskih kart.

Prejmi brezplačno >>
Pomorska navigacija - vaje z rešitvami

Na naslednjem primeru je ponazorjena plovba iz sredine Tržaškega zaliva proti Miljskemu zalivu, ki brez uporabe navigacijske karte ne more biti varna.

Direktni kurz proti Miljskemu zalivu

Na direktni plovni poti proti Miljskemu zalivu je namreč skoraj celo navtično miljo dolg valobran, preko katerega seveda ne moremo pluti in ga lahko le obplujemo.

Če se znajdemo pred njim brez navigacijske karte, se težko odločimo, po kateri strani naj ga obplujemo. Zaradi bližine tržaškega pristanišča je zagotovo boljša odločitev, da se usmerimo proti jugu in ga obplujemo na njegovem južnem koncu.

Najbolj varno pot, ki poteka po enem kurzu do prehoda med svetilnikom, na južnem koncu valobrana, in zeleno lateralno oznako ter od tam naprej po drugem kurzu do Miljskega zaliva, je mogoče pravočasno začrtati le z uporabo navigacijske karte. Za začrtanje varne poti morate znati brati navigacijsko karto, določiti pozicijo plovila, vrisati in odčitati kurz itd.

Plovba okoli valobrana proti Miljskemu zalivu

Navigacijske karte služijo neposredni orientaciji med plovbo, kar si lahko ogledate na primerih v priročniku “Pomorska navigacija – Vaje z rešitvami“. Prejmete ga lahko tukaj in z njim ocenite svoje znanje iz uporabe navigacijskih kart.

Prejmi brezplačno >>
Pomorska navigacija - vaje z rešitvami

Navigacija je eden izmed petih vsebinskih sklopov izpitnega programa za izpit za čoln in ji je tako na tečaju kot na izpitu dodeljena posebna teža, saj gre za praktično navtično veščino, ki je predpogoj za varno plovbo.

Leave a Comment