Pomorski predpisi

4 lokacije na Hrvaškem s posebnimi pogoji za varnost pomorske plovbe

kanal Sv. Ante

Veliko slovenskih navtikov pluje skozi prehod Ždrelac, ustje reke Krke, Rogozniški zaliv ali Mala Vrata. Ali ste vedeli, da na teh lokacijah veljajo dodatne omejitve? Spoznajte jih in se s tem izognite pomorskim prekrškom ter povečajte svojo varnost med plovbo na teh lokacijah.

Pravilnik o varnosti pomorske plovbe v notranjih morskih vodah in teritorialnem morju Republike Hrvaške in njegove dopolnitve (2014 in 2015) določajo posebne pogoje za varnost plovbe na štirih lokacijah, kjer za čolne in jahte veljajo dodatna posebna pravila (poleg pravil o minimalnih razdaljah in maksimalnih hitrostih plovbe ob Hrvaški obali ter pravil o izogibanju trčenju na morju).

Ta posebna pravila boste našli na novejših izdajah navigacijskih kart (od 2016 dalje), vendar so na večini plovil karte starejših izdaj, te pa običajno niso ažurirane. Poleg tega so na kartah posebna pravila vključena zgolj v tekstovni obliki, spodaj pa so tekstovni obliki pravil dodane še slikovne podlage, na katerih so z rdečo obarvane lokacije, na katere se nanašajo posebna pravila.

Najnovejše komplete navigacijskih kart za vzhodno obalo Jadranskega morja, lahko naročite tudi pri nas.

2 kompleta navigacijskih kart skupaj pokrivata celotno hrvaško obalo.

Naroči svoj izvod >>
Male karte, 1.del
1. Ustje reke Krke

Ustje reke Krke je morski prostor ki obsega področje znotraj:

  • navidezne črte med pomorskima lučema na plitvini Paklena in pomolu Martinska, ki določa notranjo mejo prehoda skozi kanal Sv. Ante, in
  • južne meje nacionalnega parka »Krka«, stari skradinski most.

Plovni objekti po ustju reke Krke ne smejo pluti s hitrostjo večjo od 6 vozlov.

Izjema je Prokljansko jezero, po katerem lahko plovni objekti plujejo s hitrostjo večjo od 6 vozlov, vendar na oddaljenosti večji od 300 m od obale.

ustje reke Krke

2. Rogozniški zaliv

Rogozniški zaliv je morski prostor, ki obsega področje, katerega morska meja je navidezna črta med rtom Glavina in rtom Konj, Oštra glava.

Plovni objekti po Rogozniškem zalivu ne smejo pluti s hitrostjo večjo od 6 vozlov.

Rogozniški zaliv

3. Mala Vrata

Omejitev samo za plovne objekte, daljše od 20 m!
Področje Malih Vrat je morski prostor med otokom Daksa in polotokom Lapad.

Na področju Malih Vrat je prepovedana plovba vsem plovnim objektom, daljšim od 20 m.

Mala Vrata

4. Prehod Mali Ždrelac

Prehod Mali Ždrelac je morski prostor omejen s  točkami (WGS 84):

  • 44˚00’46,5966”N 15˚15’01,1573”E
  • 44˚00’46,0373”N 15˚15’03,6723”E
  • 44˚00’55,2597”N 15˚15’07,3764”E
  • 44˚00’59,6347”N 15˚15’06,6266”E
  • 44˚00’59,1643”N 15˚15’09,9835”E

Prednost pri plovbi skozi prehod Mali Ždrelac imajo ladje, jahte in čolni, ki plujejo skozi prehod iz severovzhodne strani.

Izjema so potniške ladje na rednih linijah z objavljenim urnikom plovbe, ki imajo prednost pred vsemi drugimi plovnimi objekti.

Dodatne omejitve za jahte; čolne nad 12 m!
Razen v primeru nuje ali varnega manevriranja ladje in jahte ne smejo prehitevati druge ladje oziroma jahte ali pluti s hitrostjo, ki bi lahko povzročila valove, ki bi lahko škodovali ladjam in drugim objektom v prehodu Mali Ždrelac, in ne smejo pluti s hitrostjo večjo od 8 vozlov ter se morajo držati desnega zunanjega roba kanala oziroma plovne poti, če je to varno in izvedljivo.

Čolni in jahte do 30 BT, ne smejo ovirati plovbe ladjam, ne glede na smer plovbe.

Ladje in jahte so pred uplovitvijo v prehod Mali Ždrelac dolžne oddati dolg zvočni signal in najaviti svoj prehod na VHF kanalih VTS sektorja Zadar (VHF CH 12, VHF CH 60).

V prehodu Mali Ždrelac ter neposredno pred njegovim vhodom in izhodom je prepovedano sidranje, jadranje, zadrževanje in ribolov.

Mali Ždrelac

Leave a Comment