Osnove navigacije

Kako nam lahko na plovilu koristi AIS, čeprav nimamo AIS naprave?

AIS na mediteranu

AIS naprava je odličen pripomoček za povečanje varnosti na morju, vendar je na čolnih redko vgrajena. Kljub temu pa lahko AIS sistem na morju s pridom izkoristite.

Kaj je AIS

AIS je kratica za avtomatski identifikacijski sistem (angl. Automatic Identification System). AIS omogoča elektronsko sledenje plovil, ki ga lahko spremljajo ostala plovila in kopenske službe. AIS torej pripomore k povečanju varnosti na morju, saj nam omogoča spremljanje relevantnih informacij o vsakem plovilu, opremljenim z AIS napravo.

Kako deluje AIS

Ključni element AIS sistema je AIS naprava, ki se vgrajuje na plovila in samodejno periodično oddaja pomembne informacije o plovilu in o njegovi plovbi. Oddaja informacije, ki so ročno vnešene v AIS napravo (npr. ime, MMSI in pozivni znak plovila, tip plovila, ciljno destinacijo in predviden čas prihoda) oziroma informacije, ki jih AIS naprava sprejema od drugih naprav na plovilu (npr. pozicija, kurz, hitrost).

AISInformacije, ki jih oddajajo AIS naprave iz plovil, lahko neposredno ali preko kopenskih AIS repetitorjev prestrežejo druga plovila, ki imajo AIS napravo. Vse informacije, ki jih prestrežejo kopenski ali satelitski AIS repetitorji pa se zbirajo za njihovo uporabo s strani različnih kopenskih služb (npr. službe za nadzor prometa na morju) oziroma za njihov prikaz v različnih javnih virih (npr. spletnih straneh).

Katera plovila morajo imeti AIS

Skladno s SOLAS konvencijo morajo AIS napravo imeti vgrajena:

  • vsa plovila velikosti 300 BT in več, ki plujejo v mednarodnem prometu,
  • vsa plovila velikosti 500 BT in več, ki ne plujejo v mednarodnem prometu,
  • vsa plovila za prevoz potnikov.

Zaradi lastne varnosti AIS napravo prostovoljno vgrajujejo tudi lastniki ostalih plovil (npr. ribiči in lastniki jaht). S tem postanejo tudi preko AIS sistema “vidni” tako vsem tistim plovilom, ki imajo vgrajeno AIS napravo, kot tudi vsem tistim plovilom, ki informacije iz AIS sistema spremljajo preko javnih virov.

Na manjša plovila oziroma čolne pa se AIS naprav zelo redko vgrajuje.

Brezplačen pregled informacij AIS sistema na spletu

Danes lahko vse informacije, ki se zbirajo iz AIS naprav, spremljamo tudi na spletu. Za to ne potrebujemo AIS naprave, informacije pa so povrhu vsega tudi povsem brezplačne. Ena od spletnih strani, kjer lahko spremljate dogajanje na morju je marinetraffic.com.

AIS v Tržaškem zalivu

Na karti lahko v živo spremljate aktualne pozicije plovil in potek njihove plovbe (smer, hitrost).

Kako nam lahko na plovilu koristi AIS?

Pri vseh treh primerih uporabe je privzeto, da AIS naprave nimamo in zato dogajanje na morju spremljamo preko spleta.

1. Pomoč pri izogibanju trčenju

Informacije AIS sistema dopolnjujejo nam lahko pomagajo pri izogibanju trčenju in s tem povečanju varnosti plovbe. Uporaba AIS sistema je še posebno koristna v primeru zmanjšane vidljivosti in v akvatorijih, kjer je gostota prometa večja in je posledično tudi tveganje trčenja večje. V nobenem primeru pa se ne smemo zanašati samo na AIS, saj preko njega ne “vidimo” vseh plovil!

2. Spremljanje gostote prometa

AIS na sidrišču

V določenih akvatorijih, npr. v področjih shem ločene plovbe, pred pristanišči, v področjih sidrišč itd., je gostota pomorskega prometa večja. Ta področja lahko enostavno identificiramo s spremljanjem informacij AIS sistema. Kljub temu, da boste s pomočjo AIS sistema “videli” samo plovila z AIS napravo, boste vseeno lahko ocenili kdaj je pravi trenutek za prečenje področja sheme ločene plovbe, kaj se dogaja pred pristaniščem, kakšno je stanje na sidrišču itd.

3. Pridobivanje kontaktnih podatkov drugih plovil (npr. ime plovila, MMSI in pozivni znak)

AIS plovil na sidriščuZa vsako plovilo, ki ga “vidite” v AIS sistemu, lahko preverite tudi njegove identifikatorje, ki jih lahko uporabite za proženje navadnega klica (angl. Routine Call) preko VHF postaje.

AIS identifikatorji plovilaPreko AIS sistema lahko torej pridobite vse potrebne podatke za klic plovila preko VHF postaje, ki ga “vidite” v AIS sistemu, niste pa dovolj blizu njega, da bi se lahko vzpostavili neposreden pogovor z njegovo posadko. To vam lahko pride prav, kadar od drugega plovila potrebujete kakšno posebno informacijo, njegovo pomoč, ali karkoli drugega, pomembnega za varnost plovbe.

AIS naprava je poleg vsega zgoraj naštetega, za kar je v bistvu ne potrebujete, zelo koristna v akcijah iskanja in reševanja, zapis plovne poti na osnovi AIS podatkov pa je v veliko pomoč tudi pri preiskavah pomorskih nesreč. AIS naprava torej povečuje varnost na morju, zato jo je smiselno vgrajevati tudi na manjša plovila. Z njeno pomočjo postanete predvsem bolje “vidni” za ostala plovila.

Leave a Comment