Splošne teme

Slovenski prispevek k varnosti plovbe – SeaHub

SeaHub - never alone at sea

Ko smo na morju v stiski, si seveda najbolj želimo takojšnje pomoči. Torej smo odvisni od drugih (udeležencev na morju). Vendar kako učinkovito priklicati pomoč, če nimamo VHF postaje?

SeaHub menuMobilna aplikacija SeaHub, ki je plod slovenskega znanja, lahko pomembno prispeva k varnosti plovbe.

Temelj SeaHub aplikacije je omrežje navtikov, ki med plovbo uporabljajo aplikacijo in so obveščeni ob nepredvidenih dogodkih kateregakoli uporabnika aplikacije, ko ta potrebuje pomoč.

Aplikacija deluje na način, da po vnaprej določenem intervalu v centralni sistem posreduje trenutno lokacijo plovila, poleg nje pa tudi tip in karakteristike plovila. Ko eden izmed uporabnikov aplikacije sproži klic na pomoč, so o tem samodejno obveščeni vsi uporabniki aplikacije, ki plujejo v njegovi okolici.

SeaHub alarmPotrebno je poudariti, da je v stiski, ko sta ogrožena posadka in/ali plovilo, treba izvesti klic v stiski preko VHF postaje, ki je v tem primeru najbolj učinkovito sredstvo za klic na pomoč. Za rokovanje z VHF postajo je seveda treba imeti ustrezno znanje, ki ga moramo dokazati na obveznem izpitu za rokovanje z VHF GMDSS postajo.

SeaHub je treba torej vzeti kot dodaten varnostni pripomoček, ki lahko prispeva k varnosti plovbe, še posebej pa, če na čolnu nimamo VHF postaje. Ko prikličemo drugega SeaHub uporabnika nam morda ta lahko nudi neposredno pomoč ali pa v našem imenu celo odda klic v stiski preko svoje VHF postaje.

SeaHub zemljevidUporabniki SeaHub aplikacije se lahko med seboj tudi povezujejo (podobno kot na Facebooku) in sistem omogoča vsakemu uporabniku prikaz položaja vseh prijateljev, klepet in skupinsko plovbo. Ko ne želimo biti vidni prijateljem, lahko aplikacijo prestavimo v način »nevidni«, kljub temu pa smo vseeno obveščeni o klicih na pomoč v naši okolici. Poleg klica na pomoč in »socialnih« funkcij aplikacija SeaHub omogoča še mnogo več, kar si lahko preberete na SeaHub – “never alone at sea”.

Mobilna aplikacija SeaHub je brezplačna in je na voljo na Google Play.

Leave a Comment