Pravila o izogibanju trčenju

Edini 2 določili, kjer so čolni proti ladjam v podrejenem položaju

Trajek in jadrnica

Pravila o izogibanju trčenju na morju so skoraj 100% neodvisna od velikosti plovil. Le v dveh posebnih primerih, v dveh različnih pravilih, so čolni proti ladjam v podrejenem položaju.

V pravilih o izogibanju trčenju na morju se sploh ne uporabljata besedi čoln in ladja, ki delita plovila v dve skupini glede na njihovo dolžino. Uporablja se le beseda plovilo, ki je torej širši pojem. Tudi dolžine plovil se v pravilih ne pojavijo skoraj nikjer. Izjema sta le dve določili v pravilih o ozkih kanalih oziroma plovnih poteh in o shemah ločene plovbe.

Ozki kanali ali plovne poti

Omejitev za čolne: “Plovilo, dolžine manj kot 20 m, ali jadrnica ne sme ovirati prehoda plovilu, ki lahko varno pluje le znotraj meja ozkega kanala ali plovne poti.”

Primer:
Plovilo A je krajše od 20 m, plovilo B pa lahko varno pluje le znotraj meja ozkega kanala ali plovne poti. Če se ti plovili ne bi nahajali v ozkem kanalu ali plovni poti, bi se plovilo B moralo umakniti s poti plovilu A, ker plovilo B vidi plovilo A na svoji desni strani. Zaradi omejitve za čolne, pa se mora ne glede na to s poti umakniti plovilo A.

Ozki kanali ali plovne poti

Sheme ločene plovbe

Omejitev za čolne: “Plovilo, dolžine manj kot 20 m, ali jadrnica ne sme ovirati varnega prehoda plovilu na mehanski pogon, ki pluje na plovni poti.”

Primer:
Plovili C in D sta krajši od 20 m, plovili A in B pa sta plovili na mehanski pogon, ki plujeta vsak na svoji plovni poti v shemi ločene plovbe. Če se ta plovila ne bi nahajala v shemi ločene plovbe, bi se plovilo B moralo umakniti s poti plovilu D, ker plovilo B vidi plovilo D na svoji desni strani. Plovilo A pa bi se moralo umakniti s poti plovilu C, ker plovilo A vidi plovilo C na svoji desni strani  Zaradi omejitve za čolne, pa se morata ne glede na to s poti umakniti plovili C in D.

Sheme ločene plovbe

 

Leave a Comment