Pravila o izogibanju trčenju

Kako se trčenju izogibajo ladje?

Ladje na morju

Manever izogibanja trčenju na čolnu je v primerjavi z ladjo bistveno enostavnejši. Ladje namreč potrebujejo za manever neprimerno več časa in prostora.

Manevri pri prehitevanju in položaju plovil z nasprotnih strani so pri čolnu in pri ladji povsem enaki, le da mora ladja z manevrom začeti veliko prej kot čoln. Pri križanju smeri pa ladja izbira med naborom različnih manevrov, ki se voditeljem čolnov pogosto zdijo nenavadni.

Poglejmo si nabor manevrov, ki jih ima ladja (na slikah označena z A), ko se njena smer križa z drugim plovilom (na slikah označeno z B) in se mu mora umakniti s poti. Manevri so razporejeni tako, da najpogostejšim sledijo manj pogosti. Ladje pa se za primernega odločajo glede na ostale okoliščine na morju (ovire, druga plovila, plovne poti ipd.).

Obrat za 360° v levo

Križanje smeri - obrat 360 v levo

Obrat za 360° v desno

Križanje smeri - obrat 360 v desno

Zavijanje v desno

Križanje smeri - zavijanje v desno

Sprememba smeri v vzporedno in zmanjševanje hitrosti

Križanje smeri - sprememba smeri v vzporedno

Zmanjševanje hitrosti

Križanje smeri - zmanjševanje hitrosti

Iz manevrov med katerimi izbirajo ladje lahko tudi voditelji čolnov dobijo navdih kako se s svojimi čolni učinkovito izogibati trčenju na morju.

Leave a Comment