Osnove motoroznanstva

5 praktičnih rešitev za dovolj energije na plovilu

Električni priklop v marini

Ko se odpravimo na plovbo, postane plovilo naš novi dom v malem. Plovila so izdelana tako, da zagotavljajo čim večjo varnost in hkrati tudi udobje. Uboje nam nudijo tudi električne naprave, ki so odvisne od brezhibnega delovanja električnega sistema. Če pride do njegove okvare ali do izpraznjenja akumulatorjev, se bomo morali soočiti z velikimi težavami.

Zakaj na plovilu potrebujemo energijo
Brez energije na plovilu praktično ne moremo izpluti!
Na plovilu potrebujemo energijo za:

 • zagon motorja,
 • napajanje električnega sidrnega vitla (pomemben za dvig sidra),
 • razsvetljavo (tudi navigacijske luči),
 • napajanje električne vodne črpalke (za izčrpavanje vode iz kaluže),
 • navigacijske instrumente (GPS, globinomer, avtopilot, VHF postaja, ipd.),
 • napajanje hladilnika,
 • itd.

Izjema so le manjši čolni z izvenkrmnim motorjem, ki se zaganja ročno.

Kje je na plovilu shranjena energija

Akumulatorji na ploviluEnergija je shranjena v akumulatorjih, ki naj bi v vsakem trenutku zadoščala za vse energijske potrebe na plovilu. Zato je potrebno akumulatorjem posvetiti ustrezno pozornost in spremljati njihovo napolnjenost.

Akumulatorji se polnijo z motorjem preko alternatorja (ko je motor v teku), z drugimi viri električne energije, kot so solarni paneli (ko sije sonce) in vetrne turbine (ko piha veter), nenazadnje pa tudi iz električnega priključka na obali (ko smo na dobro opremljenem privezu).

Ločen akumulator za zagon motorja povečuje varnost!
Ko je motor v teku je energije na plovilu zagotovo dovolj, poleg tega pa moramo biti iz varnostnih razlogov vedno zmožni zagnati motor, zato je na vseh plovilih (razen pri manjših čolnih) akumulatorski sistem razdeljen na dva povsem ločena segmenta:

 • akumulator za zagon motorja (namenjen je izključno shranjevanju energije za zagon motorja) in
 • servisni akumulator (namenjen napajanju vseh ostalih porabnikov energije).

Ločeni akumulator za zagon motorja torej tehnično preprečuje njegovo praznjenje s strani vseh ostalih porabnikov energije na plovilu.

5 praktičnih rešitev za dovolj energije na plovilu

1. Spremljajte napolnjenost akumulatorjev

Voltmeter prikazovalnikPlovila so običajno opremljena s prikazovalniki, ki količino električne energije, shranjene v akumulatorjih, nazorno prikazujejo na prikazovalnikih na podlagi meritev električne napetosti, ki je izmerjena z voltmetrom. Znižanje napolnjenosti akumulatorjev pod 40% skrajšuje njihovo življenjsko dobo in tudi varnost na plovilu, zato je treba v tem primeru nemudoma začeti s polnjenjem akumulatorjev.

Kadar na plovilu ni nikogar, npr. izven navtične sezone, se lahko prekomernemu izpraznjenju akumulatorjev izognemo z oddaljenim nadzorom, npr. s Sentinel Boat Monitor.

2. Redno polnite akumulatorje
Bolj kot akumulator uporabljamo, dlje traja!
Akumulatorji imajo omejeno življenjsko dobo. Za akumulatorje velja, da bolj kot jih uporabljamo, dlje trajajo. Izkoristite torej vsako možnost polnjenja akumulatorjev in s tem podaljšajte njihovo življenjsko dobo.

Na morju imate možnost polnjenja akumulatorjev z motorjem in z dodatno opremo (npr. vetrne turbine, solarni paneli in generatorji). Na kopnem pa imate možnost polnjenja iz električnega priključka na obali.

3. Izkoriščajte dodatno opremo za polnjenje akumulatorjev

Vetrna turbinaDanes je na voljo več dobrih rešitev za dodatno polnjenje akumulatorjev. Med njimi so tudi:

 • solarni paneli, pri katerih se sončna energija pretvarja v električno energijo,
 • vetrne turbine, pri katerih se vetrna energija pretvarja v električno energijo,
 • generatorji so pomožni motorji, vgrajeni navadno v plovilih, večjih od 12 metrov, ki kemično notranjo energijo goriva pretvarjajo v električno energijo.
4. Optimizirajte električni sistem na plovilu

Če želite, da bodo vaš akumularski sistem in vsi porabniki električne energije na vašem plovilu delovali brezhibno, morate med drugim imeti uravnotežen električni sistem. Obstajajo različni tipi akumulatorjev in posledično tudi sistemi njihovega polnjenja, katerih izbira je močno odvisna od velikosti in tipa vašega plovila (jadrnica oz. motorni čoln) ter njegove pretežne uporabe. Ker je načrtovanje uravnoteženega električnega sistema zelo specifično, vam svetujemo, da se obrnete na strokovnjake s tega področja, ki vam bodo znali najbolje svetovati, da boste prišli do električnega sistema, ki bo optimalno zadovoljeval vaše želje in potrebe. Po nakupu je treba celotni električni sistem tudi redno vzdrževati.

5. Varčujte z energijo
Na plovilu je količina energije v primerjavi s kopnim močno omejena!
Življenje na plovilu je drugačno od življenja na kopnem. Ker imamo praviloma na plovilu na razpolago manj energije, je treba z njo varčevati in jo shranjevati ob vsaki možnosti.

Porabo energije lahko zmanjšamo s prilagajanjem življenja na plovilu (npr. striktno izklapljanje porabnikov, ki jih ne nujno potrebujemo) tudi z investiranjem v modernejše in varčnejše porabnike energije (npr. zamenjava razsvetljave z LED tehnologijo).

Bodoči navtiki se z varčevanjem energije in spremljanjem akumulatorjev prvič srečajo na praktičnih tečajih, kjer se teh veščin tudi naučijo.

Skrb za energijo na plovilu je zelo pomembna, saj lahko s tem močno zmanjšamo tveganje, da bi ostali brez nje in posledično brez pogona, električnih vodnih črpalk, navigacijskih naprav itd.

Leave a Comment