Mornarska dela in veščine

Kako pravilno namestiti bokobrane?

bokobrani

Bokobrani spadajo med osnovno opremo plovila in z njimi ščitimo plovilo na privezu, med vplutjem in med izplutjem. Uporabljeni morajo biti pravočasno in pravilno na primernih mestih plovila, ki so podvržena tveganju trka z ostalimi plovili oziroma obalo.

Kdaj uporabimo bokobrane

Bokobrane je treba namestiti pred vplutjem na privezno mesto. Ti so navadno pospravljeni v skladiščnih prostorih v krmnem delu plovila (angl. cockpit) ali v nosilcih za bokobrane. Voditelj čolna ali posadka pripravi bokobrane tako, da jih pritrdi na nosilno ograjo in po potrebni tudi na krmo plovila.

Po izplutju iz priveznega mesta je treba bokobrane pospraviti, saj predstavljajo oviro za gibanje ljudi na plovilu in posledično večje tveganje za padec človeka v morje.

Velikost in  število bokobranov

Bokobran absorbira kinetično energijo plovila pri pritiskanju plovila ob pomol ali ob sosednje plovilo, kinetična energija pa je neposredno odvisna tudi od mase plovila. Zato je velikost bokobranov sorazmerna z velikostjo plovila. Pri nakupu bokobranov se je zato treba posvetovati s proizvajalcem plovila oziroma specializiranim prodajalcem navtične opreme.

Na plovilu je treba imeti ustrezno število bokobranov, da lahko z njimi učinkovito zaščitimo trup plovila. Običajno je na čolnih 6 bokobranov in dodatni večji bokobran za uporabo na krmi. Na daljših čolnih je na voljo še kakšen bokobran več.

Kako namestimo bokobrane

bokobrani pred vplutjemBokobrane namestimo s pomočjo vrvi, ki jo večinoma privežemo na nosilno ograjo plovila (oziroma jeklenico ograje). Bokobran je treba privezati z uporabo vrznega vozla. Bokobrani morajo biti nameščeni na ustrezno višino, vendar njihov zgornji rob nikoli ne sme segati preveč nad robnico plovila. Ob zibanju plovila se bokobrani tako najmanj premikajo in jih posledično ne morejo zlesti čez robnico plovila na palubo, zaradi česar bi plovilo ostalo nezaščiteno.

Vezanje vrznega vozla spada med pomembne osnovne mornarske veščine in je zato tudi v izpitnem programu za pridobitev izpita za voditelja čolna. Pravilna namestitev in privezovanje bokobranov pa se vedno poučuje na praktičnih tečajih na morju.

bokobrani ob stebruV primeru priveza na stebre ali ožje vertikalne objekte obstaja tveganje, da bi plovilo s klasičnim posamičnim privezovanjem bokobranov ostalo nezaščiteno že ob njegovih manjših premikih zaradi različnih zunanjih vplivov. Zato se v tem primeru bokobran namesti horizontalno. Bolj varno pa je, da en bokobran namestimo levo drugi pa desno od stebra, na njuno zunanjo stran pa še desko, ki plovilo ščiti pred stebrom po celi dolžini med obema bokobranoma.

Nameščanje bokobranov je eno od opravil postopka vplutja do priveza. Zato je smiselno, da voditelj čolna oceni sposobnost posadke, ki mu bo pomagala med postopkom vplutja in jo po potrebi nauči pravilnega rokovanja z bokobrani. O pravilni namestitvi bokobranov pa se mora voditelj čolna tudi sam prepričati.

Postavitev bokobranov glede na tip pomola (plavajoči pomol, fiksni pomol)

plavajoči pomolPlavajoči pomoli (t. i. pontonski pomoli) se gibajo s plimovanjem morja in je njihov zgornji rob vedno na isti višini nad gladino morja. Običajno je zgornji rob pomola precej nižje od robnice plovila in ni visoko nad vodno gladino, zato je treba bokobran spustiti do morske gladine. Navadno so tovrstni pomoli po celotni dolžini opremljeni s horizontalnim odbojnikom, vendar kljub temu uporabljamo tudi bokobrane.

fiksni pomolFiksni pomol je navadno izdelan iz betona ali lesa in je za razliko od plavajočih pomolov popolnoma nepremičen. Če ima pomol ravno steno in je dovolj visok, da je tako ob plimi kot ob oseki njegov zgornji rob višje od robnice plovila, potem bokobrane postavimo visoko do robnice plovila. V nasprotnem primeru je višina zgornjega roba pomola proti plovilu odvisna od plimovanje morja. Pri večjem plimovanju je zato treba bokobrane s časom premeščati po višini. Primerna rešitev pa je tudi nameščanje bokobranov na različne višine tako, da bokobrane po vrsti nameščamo višje, nižje, višje in tako naprej. Na ta način je plovilo ustrezno zaščiteno v vsakem stanju plimovanja.

Postavitev bokobranov glede na tip priveza (bočni privez, četverovez)

Bokobrani na bočnem privezu

Pri bočnem privezu namestimo bokobrane na tista mesta na plovilu, ki so potencialno najbolj izpostavljena trku z obalo. Običajno kar vse bokobrane, ki jih imamo na plovilu, namestimo na en bok plovila pri čemer največji bokobran namestimo na premec plovila, kjer je največja nevarnost trka z obalo med vplutjem na privezno mesto.

bokobrani na četverovezuPri krmnem privezu (t. i. četverovez) bokobrane namestimo na obe strani plovila in na krmo. Pri vplutju ocenimo položaj sosednjih plovil in njihovo opremljenost z bokobrani. Če imajo sosednja plovila pomanjkljivo zaščiten bok, moramo za to posebej poskrbeti z ustreznim ščitenjem boka svojega plovila. Pri tem je treba seveda upoštevati višino robnice sosednjega plovila in potencialna, trkom izpostavljena, mesta. Bokobran na krmi namestimo ustrezno glede na tip pomola.

Leave a Comment